Aktualności
Życie akademickie
17 Marca
Opublikowano: 2017-03-17

UKSW i WIM będą kształcić lekarzy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wojskowy Instytut Medyczny będą wspólnie kształcić lekarzy. Elitarny kierunek, który przyjmie około 60 studentów rocznie, ruszy za dwa lata.

W Polsce brakuje lekarzy, dlatego dwie warszawskie placówki naukowo-badawcze: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowy Instytut Medyczny utworzą Wydział Medyczny. Nowy ośrodek kształcenia kadr lekarskich odróżniał się będzie od innych, już działających w Polsce. Główną ideą jest kształcenie kadr medycznych wyróżniających się szczególną postawą etyczną. List intencyjny o wsparciu idei i realizacji planu utworzenia wydziału medycznego, kierunku lekarskiego na UKSW podpisali 16 marca ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW i gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Wydział Medyczny będzie dla naszego uniwersytetu wyróżnieniem. Inicjatorem jego powołania jest święty Jan Paweł II, który zostawił testament dla nas, aby utworzyć taki Wydział. Szukaliśmy różnych rozwiązań. Zależało nam tym, aby Wydział był oparty na mocnych fundamentach jednostki badawczej, jaką jest Wojskowy Instytut Medyczny. Nasz uniwersytet posiada własne, profesjonalne zaplecze laboratoryjne. W ubiegłym roku oddaliśmy nowoczesne laboratoria nauk przyrodniczych, dzięki którym tworzymy zaplecze dla nauk podstawowych w medycynie. Współpraca UKSW i WIM pozwoli na stworzenie nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-badawczego w obszarze nauk medycznych – podkreślał podczas uroczystości rektor UKSW.

– Chcemy stworzyć nową jakość w ochronie zdrowia. Obok dydaktyki, która jest immamentną częścią każdej uczelni, to właśnie badania i rozwój będą czynnikiem wyróżniającym naszą współpracę. Chcemy również, aby ten kierunek był elitarny: pod względem jakości oferty dydaktycznej, ale przede wszystkim pod względem liczby studentów. Planujemy, że na każdym roku będzie około 60 studentów. Oferta, którą tworzymy, nie ma być prostym powieleniem zadań realizowanych dziś przez Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nasi absolwenci będą posiadali profesjonalne przygotowanie do mierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami, jakie niesie terroryzm czy konflikty o charakterze hybrydowym. W ten sposób chcemy podnieść poczucie bezpieczeństwa Polaków – dodał gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Wojskowy Instytut Medyczny jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych, opracowuje analizy, ekspertyzy i standardy diagnostyczno-lecznicze, w tym w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Rozwija nowoczesną, wieloprofilową jednostkę naukową, której strategia opiera się na promocji innowacyjności i kreatywności pracowników. WIM wspiera innowacje tworząc spółki, których głównym celem jest transfer do gospodarki technologii oraz przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości naukowców. Instytut posiada kilka patentów, a także zgłoszone wynalazki.

Źródło: www.uksw.edu.pl/

Dyskusja (0 komentarzy)