Aktualności
Życie akademickie
15 Lutego
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2022-02-15

UKSW w programie powszechnej dwujęzyczności

Rozwój międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności to cel współpracy, jaką nawiązał jego operator – Yellow House English SA – z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W jej ramach wykorzystana zostanie moc obliczeniowa superkomputera CATO. 

Porozumienie podpisali: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – rektor UKSW i Waldemar Miksa – prezes zarządu Yellow House English. Głównym celem programu jest propagowanie wiedzy o dwujęzyczności i korzyściach, jakie z niej płyną dla dzieci, ich rodzin i placówek edukacyjnych, ale też w szerszej skali dla samorządów, struktur oświatowych czy całych społeczeństw, oraz budowanie globalnego systemu wspierającego powszechną dwujęzyczność z językiem angielskim. Program pomaga dzieciom stać się dwujęzycznymi w sposób naturalny, poprzez zabawy od najmłodszych lat. Promuje codzienne obcowanie z językiem angielskim od urodzenia, zarówno w domu, jak i placówce edukacyjnej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, współpraca z uczelnią będzie polegać na promocji idei powszechnej dwujęzyczności i jej wcielaniu w życie. Obejmie m.in. prace badawczo-rozwojowe wykorzystujące sztuczną inteligencję, a prowadzone w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW. Za projekt będzie odpowiadał nowy dyrektor jednostki, ks. dr inż. Marek Muzyk.

Współpraca z Yellow House English SA wpisuje się w cele badawczo-rozwojowe wpisane w misję naszego Uniwersytetu. Dostrzegamy w niej również potencjał w komercyjnym wykorzystaniu infrastruktury informatycznej CNT, a szczególnie mocy obliczeniowej superkomputera CATO. Innowacyjność programu nauczania opartego o metody sztucznej inteligencji otwiera obszary badawcze w wielu dyscyplinach naukowych obecnych w UKSW – zaznacza ks. dr inż. Marek Muzyk.

Superkomputer CATO służy do realizowania obliczeń wysokiej wydajności przede wszystkim z wykorzystaniem najnowszych technologii sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. Dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji superkomputer jest w stanie wykonać zaawansowane zadania znacznie szybciej, a często skuteczniej. CATO umożliwia modelowanie i symulacje w oparciu o zbiory dużych danych.

We współpracy z UKSW widzimy szansę na profesjonalne przetestowanie i wdrożenie uniwersalnej aplikacji, która pomoże zarówno rodzicom w domach, jak i nauczycielom w placówkach żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych zapewnić dzieciom kontekstowy kontakt z językiem angielskim. Będzie to możliwe m.in. dzięki opracowanemu przez nas systemowi ewaluacyjno-rekomendacyjnemu, który w oparciu o sztuczną inteligencję pozwoli zindywidualizować dla każdego dziecka ścieżkę serwowanych treści multimedialnych, w tym również generowanych specjalnie dla niego gier. Kto wie, czy ten pomysł na powszechną dwujęzyczność nie okaże się inspirujący w myśleniu o powszechnej edukacji na miarę naszych czasów – mówi Waldemar Miksa, prezes Yellow House English SA.

źródło: UKSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)