Aktualności
Życie akademickie
25 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-25

UKSW z logo HR Excellence in Research

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają i stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

UKSW jest 83. polską instytucją, która może pochwalić się tym wyróżnieniem. W tym gronie znajduje się 30 uczelni, z czego co trzecia jest państwowa. Korzyści z posiadania HR Excellence in Research to m.in. zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia na uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników oraz premiowanie uczelni w krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych.

Przyznawanie certyfikatu jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach Human Resources Strategy for Researchers nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE, a także ustandaryzowania procedur związanych z prowadzeniem badań naukowych. Przyznanie certyfikatu ma także na celu potwierdzenie gotowości instytucji do aplikowania i realizowania projektów naukowych na arenie krajowej i międzynarodowej. Działania te mają przyczynić się do wzrostu liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. Celem „Europejskiej Karty Naukowca” jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy, rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

Logo HR Excellence in Research nie jest przyznawane na zawsze. Po dwóch latach instytucje muszą przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po czterech latach przeprowadzana jest analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

Źródło: UKSW, PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)