Aktualności
Życie akademickie
10 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-10

UKW w projektach „Kontraktu Terytorialnego”

Z końcem grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Przedmiotem wsparcia są inwestycje w laboratoria badawczo-rozwojowe kujawsko-pomorskich wyższych uczelni, uznane za kluczowe dla rozwoju gospodarczego województwa i wpisane do „Kontraktu Terytorialnego” – umowy między rządem i samorządem określającej priorytety inwestycyjne funduszy europejskich dla danego regionu. Z pięciu projektów konsorcjów ubiegających się o wsparcie, w czterech uczestniczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w tym w dwóch w roli lidera.

W projekcie „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana”, UKW jako lider, zaprosił do konsorcjum Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (w tym jednostki z Torunia oraz Collegium Medicum z Bydgoszczy) oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Łączna wartość projektu to 25.293.088,51 zł z tego dofinansowanie w kwocie 20.442.914,58 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej badaniom nad procesami wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności od miejsca jej powstawania aż do wpływu na zdrowie konsumentów.

W projekcie „Innowacje społeczne”, UKW jako lider, zaprosił do konsorcjum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Łączna wartość projektu to 12.896.058,28 zł, w tym  dofinansowanie 10.419.629,22 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w regionie – m.in. wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej, wzmacnianie pozytywnej adaptacji dzieci z grup ryzyka w szkole, międzysektorowej pracy socjalnej – pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników instytucji edukacyjnych i organizacji trzeciego sektora oraz profilaktyki ryzykownych zachowań młodzieży.

Pozostałe projekty Kontraktu Terytorialnego, w których uczestniczy UKW to: „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” (lider – UTP) oraz „Medycyna  a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej” (lider – UMK).

Sławek Łaniecki

Dyskusja (0 komentarzy)