Aktualności
Życie akademickie
12 Kwietnia
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2022-04-12

UŁ tworzy studia licencjackie dla uciekających przed wojną Ukraińców

Uniwersytet Łódzki zamierza jeszcze w tym roku akademickim uruchomić nabór na studia polskie z językiem angielskim. Kierunek zapewni uzyskanie poszerzonej, rzetelnej wiedzy o języku polskim, polskiej literaturze i kulturze oraz zdobycie znajomości języka angielskiego. 

Nowe studia I stopnia umożliwią studentom – nieznającym języka polskiego lub znającym go w wąskim zakresie, a zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą, pragnącym poszerzyć znajomość języka i wiedzy o Polsce – zdobycie zarówno znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2, jak i języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kierunek zapewni uzyskanie poszerzonej, rzetelnej wiedzy o języku polskim, polskiej literaturze i kulturze oraz zdobycie znajomości języka angielskiego.

Studia oferują dwie specjalizacje: nauczanie języka polskiego jako obcego oraz język polski w turystyce i biznesie, umożliwiające rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkołach językowych w Polsce i szkołach za granicą, instytucjach kultury, biurach tłumaczeń, mediach, wydawnictwach, biurach podróży, placówkach dyplomatycznych oraz wszelkiego typu firmach i przedsiębiorstwach, w których na różnych szczeblach dochodzi do komunikacji z udziałem języka polskiego i angielskiego (przy współudziale innych języków znanych przyszłym absolwentom).

Kształcenie będzie trwało 6 semestrów. Ma na celu wykształcenie umiejętności językowych z języka polskiego oraz angielskiego do poziomu minimalnego B2, przekazanie wiedzy o strukturze języka polskiego i angielskiego, polskiej literaturze i kulturze oraz historii Polski, a także wykształcenie umiejętności translatorskich. Ponadto absolwenci będą posiadali nawyki filologiczne w zakresie tworzenia tekstu mówionego i pisanego, analizy tekstów i ich interpretacji, krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych, jak też umiejętności komunikacyjne, społeczne i interpersonalne, które przygotowują do podjęcia pracy w sektorze kultury, oświaty, turystyki i biznesu.

Decyzję o uruchomieniu nowego kierunku rozpatrzy pod koniec kwietnia Senat Uniwersytetu Łódzkiego.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)