Aktualności
Życie akademickie
29 Listopada
Opublikowano: 2018-11-29

UŁ zaczyna współpracę z ambasadą Serbii

Przegląd kina serbskiego, nowa seria wydawnicza Uniwersytetu Łódzkiego oraz wyjazdy studenckie do Serbii były przedmiotem rozmów pomiędzy Nikolą Zurovacem – Ambasadorem Republiki Serbii w RP, Vladaną Bogetić – Radcą Minister Ambasady i przedstawicielami władz uczelni, Wydziału Filologicznego oraz łódzkiej slawistyki. Uczestnicy spotkania dyskutowali o ciekawych inicjatywach, których realizacja jest zaplanowana na najbliższe lata.

Jedną z inicjatyw jest seria wydawnicza, w której publikowane mają być przekłady na język polski i angielski ważniejszych dzieł najnowszej literatury pięknej słowiańskich krajów bałkańskich. Przedsięwzięcie ma nawiązywać do serii wydawniczej „Biblioteka Jugosłowiańska”, która ukazywała się w Łodzi w latach 70.-90. ubiegłego wieku (a przed wojną seria o takiej samej nazwie wydawana była w Warszawie). Innym pomysłem jest zorganizowanie przez pracowników łódzkiej filologii przeglądu filmów serbskich w ramach jednej z kolejnych edycji odbywającego się w Łodzi festiwalu „Cinergia” (Forum Kina Europejskiego). Ambasador zadeklarował z kolei swoje wsparcie w sprawach organizacji wyjazdów studenckich na studia częściowe lub kursy językowe do Serbii czy wzbogacenia księgozbioru biblioteki Wydziału Filologicznego o nowe podręczniki i inne pomoce dydaktyczne.

Współczesna filologia słowiańska istnieje na Uniwersytecie Łódzkim od 1995 roku, ale jej początki sięgają końca lat 40. i początku lat 50. XX wieku, kiedy wykładano m.in. język serbsko-chorwacki. Obecnie studia slawistyczne na UŁ skupione są przede wszystkim na Słowiańszczyźnie Południowej i regionie Bałkanów. Od końca lat 90. regularnie otwierane są grupy z językiem serbskim jako jednym z wiodących. Absolwenci i studenci starszych roczników łódzkiej slawistyki (a także lingwistyki dla biznesu, gdzie pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej również od kilku lat prowadzą zajęcia) z łatwością znajdują pracę w firmach, gdzie potrzebna jest znajomość języka serbskiego i innych języków południowosłowiańskich, których mogą uczyć się na UŁ. Poza działalnością naukową, wykładowcy i studenci łódzkiej slawistyki od lat aktywnie włączają się także w poświęcone Słowiańszczyźnie wydarzenia kulturalne i edukacyjne organizowane w mieście (wystawy, publikacje czasopism kulturalnych, koncerty).

Paweł Śpiechowicz

 

Dyskusja (0 komentarzy)