Aktualności
Życie akademickie
29 Września
Źródło: Facebook/Instytut Literacki Kultura
Opublikowano: 2021-09-29

UMCS bada i popularyzuje spuściznę Giedroycia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki Kultura, które jest depozytariuszem spuścizny Jerzego Giedroycia. Dokument zakłada szereg działań, które mają na celu „ochronę, badania i popularyzację dorobku intelektualnego Instytutu Literackiego w Paryżu oraz twórców skupionych wokół Jerzego Giedroycia”.

Umowa jest pokłosiem owocnej i długoletniej współpracy stron porozumienia i funkcjonującej w ramach uczelni Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu kierowanej przez prof. dr hab. Iwonę Hofman. Jednym z istotnych punktów zobowiązań jest opracowanie w UMCS serii wydawniczej i przekazanie przez Stowarzyszenie wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów. W ramach serii publikowane będą monografie, zbiory korespondencji, naukowe opracowania archiwaliów, antologie tekstów z „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” czy reedycje książek Biblioteki „Kultury”. Ponadto umowa zakłada wielopłaszczyznową kooperację na poziomie naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym we współudziale pracowników naukowych, naukowo-technicznych i wolontariuszy reprezentujących UMCS.

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu wydała do tej pory 15 publikacji różnego rodzaju, tj. monografii, prac zbiorowych, krytycznych opracowań źródłowych. Ponadto jest organizatorem konkursu o Nagrodę im. Jerzego Giedroycia (nominowani w 21. edycji) oraz operatorem programu stypendialnego im. Leopolda Ungera (tegoroczni laureaci). Jednostka organizuje również liczne konferencje jubileuszowe upamiętniające działalność Instytutu i postaci z kręgu paryskiej „Kultury”. W styczniu 2022 roku planowana jest konferencja poświęcona Leopoldowi Ungerowi w 10. rocznicę śmierci.

Justyna Maguś

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)