Aktualności
Życie akademickie
07 Grudnia
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2022-12-07

UMCS i KUL planują wspólne Polish Studies

List intencyjny w sprawie utworzenia i wspólnego prowadzenia nowego kierunku – Polish Studies – podpisali w środę, 7 grudnia, rektorzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Na początku zostanie wyprodukowanych 10 multimedialnych e-kursów tematycznych w języku angielskim, obejmujących zagadnienia z różnych obszarów (m.in. historii Polski, literatury i sztuki polskiej, wkładu polskich uczonych do myśli technicznej i nauki światowej, polskiego dziedzictwa materialnego, współczesności). Każdy z nich będzie zakończony egzaminem w formule online. Wszystkie kursy będą odznaczały się najwyższą jakością i innowacyjnością w zakresie zastosowanych technologii (VR, AR, AI, 3D) zgodnie z międzynarodowym standardem Teaching Design. Docelowo mają to być dyplomowe studia zdalne na poziomie Bachelor i Master w języku angielskim realizowane w obu uniwersytetach.

Autorską koncepcję programu opracował prof. dr hab. Jan Pomorski z Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS. W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie studiów (firmowanych przez KUL i UMCS) prowadzonych na jednej z globalnych platform edukacyjnych – COURSERA, co zapewni im rozpoznawalność na arenie międzynarodowej i dostęp do unikatowych kanałów rekrutacyjnych.

To pierwszy w ostatnich latach tego typu przypadek, gdy dwie sąsiadujące ze sobą uczelnie zdecydowały się na promowanie wspólnego kierunku studiów i to kierunku, który wychodzi naprzeciw potrzebom. Mowa o Polish Studies, czyli o nowych, zupełnie oryginalnych studiach, skierowanych głównie do obcokrajowców, którzy chcą zgłębiać kulturę, historię Polski, wiedzę o literaturze polskiej. Mowa również o innowacyjnym sposobie kształcenia – kierunek ten realizowany będzie bowiem w formie zdalnej. Dlatego też wymaga przygotowania specjalnego pakietu e-kursów. Cieszę się, że sformalizowaliśmy tę umowę i liczymy również na pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Będziemy kierowali do ministerstwa wspólny wniosek o wsparcie finansowe – poinformował prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

Obie lubelskie uczelnie wspólnie planują starać się o pozyskanie środków na realizację projektu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Akademii Kopernikańskiej. W przypadku uzyskania finansowania w 2023 roku, kurs zostałby wyprodukowany w ciągu kilkunastu miesięcy, zaś jego wprowadzenie na rynek edukacyjny nastąpiłoby w roku akademickim 2025/2026. W celu przygotowania projektu oraz pozyskania środków finansowych na jego realizację powołano siedmioosobowy zespół projektowy, składający się z: przewodniczącego (prof. dr hab. Jan Pomorski) oraz po trzech przedstawicieli obu uniwersytetów.

Połączymy siły w tym, by wykładowcy reprezentowali wszystkie możliwe dyscypliny i biegle posługiwali się językiem angielskim. Myślimy tutaj o szeroko pojętych naukach humanistycznych. Niezbędne jest również wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury. Zrozumiałe jest, że przy zasięgu nauczania online potrzebne są najlepsze rozwiązania techniczne. UMCS posiada bardzo mocną infrastrukturę tego typu. Dołączymy do niej również naszą Akademię Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL. Jesteśmy skazani na sukces w tym obszarze. Innego wyjścia nie ma – przyznał ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Warto podkreślić, że tzw. narodowe studia znajdują się już w ofercie dydaktycznej wielu prestiżowych uniwersytetów na całym świecie (British Studies, French Studies, German Studies). Polish Studies to unikatowa oferta dydaktyczna dedykowana środowiskom polonijnym oraz zainteresowanej Polską międzynarodowej społeczności.

Katarzyna Skałecka, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)