Aktualności
Życie akademickie
06 Lipca
Źródło: UMCS
Opublikowano: 2023-07-06

UMCS pobudza do współpracy z biznesem

Pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości, wzmocnienie pozycji uczelni jako partnera w inicjatywach biznesowych oraz pomoc różnym grupom związanym z uniwersytetem w rozwijaniu ich pomysłów na biznes – to kluczowe elementy międzynarodowego projekt AccEnt, w którym bierze udział UMCS.

Projekt AccEnt (Accelerating Innovation and Entrepreneurial Exellence in Higher Education Institutes) ma na celu rozwój innowacji i doskonałości przedsiębiorczej w szkołach wyższych. Chodzi o wzmocnienie pozycji uczelni jako partnera w inicjatywach biznesowych, a także pomoc różnym grupom związanym z uniwersytetem w rozwijaniu ich pomysłów na biznes. Trzy główne aktywności, na jakich bazuje projekt, to: pobudzanie przedsiębiorczości i kreatywności studentów, współpraca wydziałów, instytutów i naukowców z biznesem oraz rozwój ekosystemów (otwartych innowacji). Jednym z głównych zamierzeń pomysłodawców jest wsparcie minimum 50 start-upów.

W dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych trudno mówić o wynalazkach i patentach, ale można podkreślać efekt długotrwały, polegający na budowaniu kompetencji miękkich, związanych z możliwościami komunikacji społecznej, interpersonalnej. Stąd też usytuowanie projektu właśnie w naszym instytucie (…) W najnowszych dokumentach wytyczających kierunki polityki naukowej państwa do 2030 roku społeczne oddziaływanie nauki jest priorytetem. Tym bardziej chcę podkreślić wielowymiarowość, innowacyjność i oryginalność omawianego przedsięwzięcia w tym zakresie – mówi prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Jedną z osób, które wzięły udział w pierwszej turze szkoleń wzmacniających kompetencje w zakładaniu i rozwoju start-upów, jest Olga Dziedzic.

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości rozpoczynaliśmy już z naszym pomysłem na biznes, który mogliśmy rozwijać pod okiem profesjonalistów i ekspertów. Efektem uczestnictwa w szkoleniu był film promocyjny całego programu, który stworzyłam razem z Leną Tytułą. Cieszę się, że mogłam być częścią tak prestiżowego i międzynarodowego projektu – przyznaje studentka.

Uczestnicy projektu mają szansę skorzystać ze szkoleń oraz mentoringu. Skala przedsięwzięcia jest szeroka i dotyczy wielu różnych obszarów. Organizatorzy podkreślają, że wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja podnoszeniu jakości kształcenia. Projekt jest ważny dla rozwoju współpracy międzynarodowej UMCS oraz innowacyjności rozwiązań problemów społecznych.

Oprócz lubelskiej uczelni w przedsięwzięciu, którego liderem jest Aristotle University of Thessaloniki (Grecja), uczestniczą: KU Leuven (Belgia), Thomas More (Belgia), Pablo de Olavide University (Hiszpania), Fontys University of Applied Sciences (Holandia), University of Macerata (Włochy).

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)