Aktualności
Życie akademickie
28 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-28

UMCS podczas ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Zbliża się 14. edycja ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w który aktywnie włączają się pracownicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Programu Absolwent UMCS. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w licznych wystawach, prezentacjach, warsztatach i wykładach. Będzie można także zwiedzić miejsca w Bibliotece, nieznane dotąd czytelnikom.

Tegoroczna edycja wydarzenia, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”, odbywa się w dniach 8-15 maja 2017 r. Głównym celem Tygodnia Bibliotek jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Chodzi również o to, aby biblioteka była postrzegana przez ludzi jako instytucja na trwałe wpisana w pejzaż kulturowy, jako przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, w której można się realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.

Włączając się w obchody, Biblioteka UMCS przygotowała szereg ciekawych imprez dla szerokiej publiczności, w tym dla gimnazjalistów i licealistów, studentów, pracowników i absolwentów uniwersytetu.

Można będzie wziąć udział w czterech warsztatach: począwszy od poniedziałku, 8 maja o godz. 11.00, kiedy to rozpocznie się spotkanie pt. Fantastyka – nauka czy hobby, w warsztatach kreatywnego pisania oraz w warsztatach kaligraficznych odbywających się 9 maja, a także w spotkaniu organizowanym 10 maja pt. Żywe książki – warsztaty historii mówionej. Wymienione imprezy, ze względu na swój charakter, wymagają ograniczenia grup uczestników do 40 osób, z tego względu organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefoniczne pod numerem: 81 537 58 72 lub e-mailowo: beatazet@vp.pl.

Wszyscy chętni zaproszeni są także 11 maja na wykład pt. Bajkowy świat Janiny Porazińskiej w ilustracjach, przygotowany przez dr hab. Annę Boguszewską, pracownika Wydziału Artystycznego UMCS. Wykład będzie dopełnieniem wystawy prezentowanej pod tym samym tytułem w Bibliotece Głównej UMCS i przygotowanej przez pracowników Biblioteki.

W poniedziałek, 8 maja, odbędzie się zabawa biblioteczna Lunch z książką – konkurs dykcji, deklamacji i wiedzy literackiej.

Wielki program Tygodnia Bibliotek rozwija się 12 maja. W tym roku po raz pierwszy w obchody włączył się Program Absolwent UMCS, który organizuje szereg imprez adresowanych do pracowników i absolwentów UMCS wraz z rodzinami. Dla osób dorosłych przewidziane są dwa spotkania: Biegiem po książkę, jak napisać i wydać własną książkę – spotkanie autorskie z Piotrem Skrzypczakiem oraz warsztaty psychologiczne Osobowość dziecka a preferencje czytelnicze. Równolegle w tym czasie dla dzieci przewidziano moc zabaw i atrakcji, m.in. w postaci: fotobudki, wspólnego czytania bajek czy wykonywania zakładek do książek.

Przez cały okres trwania Tygodnia Bibliotek będzie można także zwiedzać i odkrywać miejsca w Bibliotece nieznane dotąd czytelnikom. Chętne osoby proszone są o przybycie o każdej pełnej godzinie od 10.00 do 14.00 w dniach 8-15 maja.

Nagrania MP3, m.in. na temat Tygodnia Bibliotek są do pobrania pod linkiem: http://www.umcs.pl/pl/uniwersytet-w-dzwiekach,12416.htm.

Do przestrzeni Biblioteki Głównej UMCS (ul. Radziszewskiego 11, Lublin) wstęp wolny.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)