Aktualności
Życie akademickie
07 Grudnia
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2022-12-07

UMCS rozszerza współpracę ze środowiskiem górniczym

Opracowanie i wdrożenie systemu, który pomoże w podniesieniu efektywności gospodarki wodnej – to główny cel porozumienia, jakie podpisali przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Instytutu Gospodarki Surowcami Realnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk oraz LW Bogdanka.

Umowa podpisana 6 grudnia podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne” dotyczy m.in. współpracy w zakresie opracowania i wdrożenia informatycznego systemu monitorowania i prognozowania wpływu zmian hydrogeologicznych i hydrologicznych na środowisko biotyczne i abiotyczne w górotworze przekształconym działalnością antropogeniczną w celu podniesienia efektywności gospodarki wodnej i wzmocnienia potencjału małej retencji.

Od początku nowej kadencji władz uczelni stawiamy bardzo silnie na współpracę z otoczeniem zewnętrznym, z podmiotami gospodarczymi. Rolą naszego uniwersytetu jest także służenie społeczeństwu. Potencjał, jaki drzemie w UMCS, jest olbrzymi, w związku z tym te wyzwania, które stawiają przed nami partnerzy, są do wspólnego zagospodarowania – powiedział prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

W ramach zainicjowanej współpracy w województwie lubelskim na powstać system monitorowania wody w wyrobiskach górniczych i kopalniach, by zmniejszyć szkodliwy wpływ górnictwa na środowisko. Będzie to program pilotażowy, który w przyszłości zostanie wdrożony w całym kraju.

W regionie lubelskim wody z jednej strony pojawiają się przez eksploatację górniczą i osiadanie gruntów, a z drugiej – cały czas wypompowywana i odprowadzana do rzek woda z kopalń powoduje tzw. lej depresyjny i tej wody jest globalnie coraz mniej. Chodzi o to, żebyśmy wykorzystywali JĄ najwłaściwiej, żeby była odsolona, oddana do środowiska i żeby zagospodarowywać wszystkie zbiorniki wodne, które powstają, aby nie dochodziło do ich przelania i podtopień terenów, żeby to było zrównoważone zarządzanie przyrodą – wyjaśnił dr hab. inż. Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, dodając, że do tego potrzebna jest m.in. współpraca z uniwersytetami w zakresie bioróżnorodności i gospodarki wodnej oraz podmiotami gospodarczymi.

Pierwszym wymiernym efektem porozumienia jest monografia „Green Scenarios:Mining Industry Responses to Environmental Challenges of the Anthropocene Epoch International Mining Forum 2021”. Jeden z jej rozdziałów to rezultat wieloletniej współpracy Instytutu Nauk Biologicznych UMCS i Uniwersytetu Śląskiego w zakresie badań nad procesami zachodzącymi w specyficznych układach tworzących się na hałdach pogórniczych Górnego Śląska. Ponadto na wydziałach: Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej lubelscy naukowcy prowadzą badania procesów zachodzących na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, głównie pod wpływem działalności górniczej.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)