Aktualności
Życie akademickie
05 Grudnia
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2022-12-05

Umowy z Rosją skutecznie wypowiedziane

Ministerstwo Edukacji i Nauki zerwało trzy umowy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki z Federacją Rosyjską. Strona rosyjska przyjęła wypowiedzenie ostatniej z tych umów.

Podczas briefingu w piątek, 2 grudnia, wiceminister Tomasz Rzymkowski przypomniał, że proces rozwiązywania umów w zakresie nauki i edukacji rozpoczął się już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Już wtedy resort wyraził solidarność z państwem ukraińskim, inicjując jednocześnie proces wypowiadania porozumień wiążących MEiN z Federacją Rosyjską.

Wypowiedzenie współpracy dotyczyło:

  • Umowy o utworzeniu Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych podpisanej w Moskwie 26 marca 1956 r. – Polska przestanie być członkiem Instytutu od 1 stycznia 2023 r.,
  • Porozumienia o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej, podpisanego w Moskwie 27 lutego 1969 r. – Polska przestanie być członkiem Centrum od 1 stycznia 2023 r.,
  • Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki podpisanego w Warszawie 25 sierpnia 1993 r. – umowa przestanie obowiązywać 3 maja 2023 r.

Kilkanaście dni temu Ministerstwo Edukacji i Nauki uzyskało potwierdzenie ze strony rosyjskiej wypowiedzenia ostatniej, trzeciej z wymienionych umów. Tym samym wszystkie trzy umowy, które wiązały stronę polską z Federacją Rosyjską w dziedzinie edukacji i nauki, zostały skutecznie wypowiedziane.

Ponadto te umowy, które były negocjowane przez stronę rosyjską, zostały zamrożone i nie będziemy podejmowali żadnych działań, aby były kontynuowane. Mowa tu przede wszystkim o umowie, która miała dotyczyć uznawania dyplomów, świadectw obywateli rosyjskich w Rzeczpospolitej Polskiej – dodał Tomasz Rzymkowski.

Zaznaczył jednocześnie, że Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zakończył współpracę z Rosją:

Jest to o tyle ważne, że za naszym ruchem, który wykonaliśmy 1 marca br., poszły inne państwa. Mam na myśli przede wszystkim te sąsiadujące z nami, które również były stronami umów, zwłaszcza dotyczącej Instytutu Jądrowego w Dubnej. Umowa z 1956 roku jest o tyle istotna, że Polska co roku na Instytut w Dubnej wpłacała składkę 11 mln dolarów. To się zakończyło – podkreślił, zwracając uwagę, że także na płaszczyźnie edukacyjnej i naukowej Federacja Rosyjska powinna być wykluczona ze społeczności międzynarodowej.

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)