Aktualności
Życie akademickie
04 Lutego
Opublikowano: 2022-02-04

Una Europa z pierwszym wspólnym kierunkiem studiów

Konsorcjum Una Europa, skupiające osiem uczelni, w tym Uniwersytet Jagielloński, uruchomiło pierwszy wspólny program studiów – Una Europa Bachelor in European Studies.

Sieć uniwersytecką Una Europa powołano w lutym 2019 roku. Tworzą ją: Uniwersytet Jagielloński, Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna, University of Edinburgh, Helsingin Yliopisto, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid i Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. To jedno z 41 konsorcjów wyłonionych w dwóch dotychczasowych konkursach European Universities. Sojusze te otrzymały w sumie od Komisji Europejskiej blisko 290 mln euro. Środki te przeznaczane są m.in. na wspólne (w ramach poszczególnych sieci) badania interdyscyplinarne oraz programy nauczania (licencjackie i magisterskie).

Pierwszy wspólny program studiów uruchomiła właśnie sieć z udziałem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Una Europa Bachelor in European Studies to inicjatywa oparta na multidyscyplinarności i wielojęzyczności. W ramach tego kierunku studenci będą rozwijać wiedzę na temat podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej, jak również państw europejskich i społeczeństw w środowisku międzynarodowym. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu nauczą się poznawać i badać Europę oraz jej rolę na świecie, a poprzez rozbudowany program mobilności będą mieli okazję zamieszkać i rozwijać się w międzynarodowym środowisku.

To pierwszy krok w ambitnym planie Una Europa, który zakłada opracowanie i wdrożenie wspólnych innowacyjnych formatów na wszystkich poziomach kształcenia, w celu podniesienia jakości wspólnej oferty edukacyjnej i współtworzenia środowiska edukacyjnego dostosowanego do potrzeb przyszłych absolwentów – przekonują członkowie Una Europa.

Zgłoszenia do programu są już otwarte pod adresem www.jointbaes.eu/apply. Więcej informacji na temat programu jest dostępnych w broszurze programowej oraz na oficjalnej stronie internetowej: baes.una-europa.eu/overview.

Przypomnijmy, że do grona Uniwersytetów Europejskich, poza UJ, należy jeszcze dwanaście polskich uczelni: Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Poznańska (EUNICE) i Uniwersytet Wrocławski (Arqus).

MK, źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)