Aktualności
Życie akademickie
05 Czerwca
Fot. Karolina Apiecionek / PW. Źródło: www.ncbr.gov.pl
Opublikowano: 2018-06-05

Uniwersyteckie programy kształcenia nie tylko dla studentów

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu to główne cele konkursu na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”. Dzięki specjalnym programom  kształcenia oraz realizacji działań dydaktycznych, kursów i szkoleń, uczelnie będą miały możliwość szerszego wyjścia z ofertą edukacyjną do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy na ten cel 200 mln złotych.

„Trzecia Misja Uczelni” to nowy konkurs NCBR. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Uczestnicy programów będą mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i uzyskania kompetencji, które pozwolą na ich aktywizację zawodową i społeczną.

– Tworzymy ofertę dla wszystkich, którzy chcą pogłębiać  i rozwijać wiedzę oraz przede wszystkim kładą nacisk na potrzebę rozwoju przez całe życie – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a w szczególności rozwoju społecznego, którego motorem ma być  dynamiczny  wzrost gospodarki  z konkurencyjnym rynkiem pracy – podkreśla Gowin.

Konkurs jest inicjatywą służącą podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Uczelnie, składające aplikacje o dofinansowanie, powinny przygotować projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, realizując tym samym założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z którego finansowana będzie ich realizacja.

– Program daje możliwość otwarcia się uczelni na poszczególne grupy, również te, które do tej pory można było uznać za społecznie wycofane. Uniwersytety, w pewnym stopniu, mogą integrować lokalną społeczność, dając możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych coraz większej liczby odbiorców, dodatkowo dostosowując ich wiedzę i kompetencje do rynku pracy – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Bardzo się cieszę z inicjatyw, dzięki którym osoby w różnym wieku – zarówno młodsze, jak i starsze, mogą skorzystać z akademickiej oferty edukacyjnej. Przy Politechnice Warszawskiej od lat prężnie działają m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Dzieci, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, dlatego jestem pewien, że zrealizowane w ramach konkursu projekty przyniosą korzyść całemu społeczeństwu – mówi prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Na najlepsze projekty czeka pula 200 mln zł. O dofinansowanie mogą starać się publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe. Okres realizacji projektów powinien wynosić od 12 do 36 miesięcy, a efektem konkursu powinno być podniesienie kompetencji u co najmniej 30 000 osób. Nabór wniosków prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa od 18 maja do 26 czerwca 2018 r.

Więcej informacji na temat konkursu i jego pełny regulamin dostępne są na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)