Aktualności
Życie akademickie
26 Marca
Od lewej: Wojciech Leśniewski, prof. Jerzy Piotr Gwizdała, fot. archiwum UG
Opublikowano: 2019-03-26

Uniwersytet Gdański w sieci Santander Universidades

Współpraca w zakresie rozwoju nowych technologii, wspierania kultury przedsiębiorczości, nawiązywania kontaktów międzynarodowych, badań naukowych, wsparcia merytorycznego dla społeczności uczelni oraz organizacji staży dla studentów w banku – to główne obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Santander Bank Polska SA w ramach podpisanej umowy o współpracy.

Umowa o współpracy w ramach projektu Santander Universidades pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Santander Bank Polska SA została podpisana 25 marca. Ze strony UG umowę podpisał rektor prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Santander Bank Polska SA – dyrektor Wojciech Leśniewski. Jest to kolejne porozumienie o współpracy, jakie UG zawiera z instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu wzmacniania wspólnych naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych obszarów działań, wpisując się w strategię bliższej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

– Współpracujemy z Santander Bank Polska SA w ramach podpisanej wcześniej umowy, ale teraz podpisaliśmy umowę ramową, która tę współpracę poszerza w wielu obszarach. Będziemy mogli między innymi realizować wspólne badania naukowe, chcemy rozwijać współpracę w zakresie dydaktyki, a nasi studenci będą mogli odbywać praktyki i staże w Santander Bank Polska. Mam nadzieję, że w ramach umowy łatwiej będzie także upowszechniać wiedzę ekonomiczną z zakresu bankowości, bo jest to bardzo potrzebne – podsumował prof. Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Cieszymy się, że tak uznana uczelnia, jaką jest Uniwersytet Gdański dołączyła do sieci Santander Universidades. Dzięki zawartej umowie studenci, pracownicy akademiccy oraz organizacje studenckie będą mogły korzystać ze wsparcia, jakie oferujemy. Najważniejsze z nich to: Międzynarodowe Stypendia Santander (np. Yale, Georgetown, UCLA), wsparcie organizacji studenckich w realizacji najlepszych inicjatyw i projektów, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego w czasie staży i praktyk w Santander Bank Polska powiedział dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

Santander Universidades to jedna z kluczowych inicjatyw społecznych Grupy Santander, która od ponad 20 lat realizuje inicjatywy wspierające szkolnictwo wyższe na świecie. W Polsce program funkcjonuje od 2011 roku i zrzesza 58 uczelni w całym kraju.

Beata Czechowska-Derkacz

 

Dyskusja (0 komentarzy)