Aktualności
Życie akademickie
14 Czerwca
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2021-06-14

Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Andrzeja Chwalbę

Prof. Andrzej Chwalba, wybitny znawca dziejów Polski i świata ostatnich dwóch stuleci, został odznaczony srebrnym medalem „Plus ratio quam vis”. Uroczystość odbyła się w Librarii Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nadanie prof. Chwalbie tego wysokiego odznaczenia uniwersyteckiego, które w nazwie zawiera myśl przyświecającą całokształtowi działalności najstarszej polskiej uczelni, odbyło się w obecności rektora UJ prof. Jacka Popiela, prezydenta miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, przewodniczącego Rady Uczelni prof. Jacka Purchli i dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisława Sroki.

Uroczystość stanowiła także okazję do wręczenia prof. Chwalbie księgi pamiątkowej zatytułowanej „Pytać mądrze. Studia z dziejów społecznych i kulturowych”, która została wydana pod redakcją Barbary Klich-Kluczewskiej i Anny Czocher. Tom zawiera 22 teksty napisane przez przyjaciół i uczniów Profesora.

W bogatym dorobku twórczym Profesora książki, które napisał, stały się przykładem przekazu o przeszłości, który autor z właściwą sobie pasją i zaangażowaniem doświadczonego pedagoga dostosował do języka i mentalności współczesnych młodych czytelników. To dla nich, jak sądzę, powstawały przede wszystkim prace o trudnych czasach I wojny światowej, o odzyskiwania niepodległości i o tym, jak zmieniał się świat i Polska u schyłku XX wieku. Współczesny młody czytelnik sięgając po książkę profesora Andrzeja Chwalby ma szansę zrozumieć przeszłość, która nie jest tylko zespołem faktów i dat, ale otwiera dyskusję nad wyborami i postawami poprzednich pokoleń, uwikłanych w spory, które nie są aż tak odległe od tych, które odnajdujemy we współczesności – mówił w laudacji prof. Tadeusz Czekalski.

Profesor Andrzej Chwalba jest nie tylko autorem lub redaktorem przeszło 30 książek wydawanych w kraju i za granicą (w Niemczech, Czechach, Chorwacji, Bułgarii), ale także organizatorem będących międzynarodowymi wizytówkami krakowskiego środowiska historycznego Kongresów Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski oraz pomysłodawcą ustanowienia nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Dzięki jego inspiracji powstała Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego dla nauczycieli historii w szkołach ponadpodstawowych, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauczaniu i popularyzacji historii ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Krakowa.

Profesor Andrzej Chwalba swoją drogą zawodową związał z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił także funkcję dziekana Wydziału Historycznego (1996–1999) oraz prorektora ds. dydaktyki (1999–2005). Był do tej pory promotorem 26 rozpraw doktorskich. Jako ceniony nauczyciel akademicki stał się mistrzem i  niekwestionowanym autorytetem dla kilku pokoleń swoich uczniów – historyków, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują obecnie na różnych szczeblach kariery naukowej.

Prof. Chwalba odznaczony został m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Laurem Jagiellońskim, Nagrodą im. Klemensa Bąkowskiego i Medalem św. Krzysztofa.

Jest członkiem wielu rad i gremiów naukowych w kraju i za granicą: wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem międzynarodowego Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Rady Programowej Muzeum Nowej Huty, Rady Programowej Oddziału Muzeum Krakowa – Fabryki Emalia Oskara Schindlera, aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Kopca Kościuszki oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)