Aktualności
Życie akademickie
24 Marca
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2023-03-24

Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Krzysztofa Zamorskiego

Prof. Krzysztof Zamorski, badacz, charyzmatyczny wykładowca, organizator życia naukowego i dydaktyki uniwersyteckiej, otrzymał srebrny medal „Plus ratio quam vis”. Uhonorowany przez wiele lat związany był z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Biblioteką Jagiellońską, którą przeprowadził przez skomplikowany proces komputeryzacji oraz rozbudowy, wprowadzając ją w XXI wiek.

Medal „Plus ratio quam vis” przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej oraz wyjątkowe zaangażowanie w sprawy krakowskiej uczelni. Prof. Krzysztof Zamorski został uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowe na polu demografii historycznej i teorii historii oraz pracę na rzecz czasopisma „Historyka”, które dzięki jego wysiłkom stało się rozpoznawalnym międzynarodowo, ogólnopolskim głosem środowiska historyków i metodologów nauk historycznych. Doceniono także jego zaangażowanie w organizację Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski oraz zasługi dla Biblioteki Jagiellońskiej, której był dyrektorem (1993–2003). Podjął się w tym czasie trudnego wyzwania, jakim było wprowadzenie „Jagiellonki” w XXI wiek. Komputeryzacja i rozbudowa biblioteki o nowe skrzydło to bezspornie jedne z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po 10 latach pełnienia funkcji dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej powrócił do intensywnej pracy naukowej i dydaktycznej w Instytucie Historii. I znów w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe kadry naukowe podjął się stworzenia na Wydziale Historycznym nowoczesnych studiów doktoranckich. Już kilka lat wcześniej pod jego skrzydła trafili pierwsi doktoranci. Profesor Zamorski, ze względu na swój talent dydaktyczny i charyzmatyczną osobowość, miał i ma olbrzymi wpływ na studentów. Nie spotkałam jeszcze absolwenta studiów w Instytucie Historii, który nie pamiętałby profesora i nie pamiętał go dobrze. Jego poważne, a zarazem nacechowane życzliwością, zindywidualizowane, wspierające podejście do każdego studenta i studentki stanowi wzór postawy uniwersyteckiego nauczyciela – mówiła podczas laudacji dr hab. Marta Kurkowska-Budzan.

Uroczystość była okazją do wręczenia księgi pamiątkowej „Historia jest polifoniczna”. Otwiera ją obszerny wywiad biograficzny, z którego można się dowiedzieć o szczegółach naukowej i zawodowej kariery prof. Zamorskiego, poznać ludzi i instytucje, z którymi był związany. W dalszej części uczeni reprezentujący różne nurty badawcze, w tym m.in. teorię, metodologię i historię historiografii, demografię historyczną czy historię społeczną i antropologię historyczną, przygotowali teksty komentujące współczesną kulturę i naukę historyczną.

Zaszczyt, który mnie spotkał w postaci jednego z najważniejszych odznaczeń, jest dla mnie wspaniałym, aczkolwiek nieoczekiwanym ukoronowaniem służby dla uniwersytetu. Moi przyjaciele i uczniowie dołączyli księgę pamiątkową. Wszystkim autorom najserdeczniej dziękuję – mówił prof. Krzysztof Zamorski.

Medal „Plus ratio quam vis” wręczany jest od 1997 roku osobom zasłużonym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do dziś odznaczono nim ponad 150 osób.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Bogdan 08.03.2024 22:20

    Krzysiu mój Stary Przyjacielu z LO w Brzozowie
    Jesteś Wielki!!
    Bogdan B.