Aktualności
Życie akademickie
03 Października
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2017-10-03

Uniwersytet Łódzki chce uzyskać status uczelni badawczej

Uzyskanie statusu uczelni badawczej i przygotowanie do zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – to najważniejsze wyzwania, o których mówił w poniedziałek podczas wykładu z okazji nowego roku akademickiego rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia w regionie. W poniedziałek nowy rok akademicki rozpoczęło w niej ponad 32 tys. studentów, w tym ok. 2500 cudzoziemców z 95 krajów i ok. 12 600 nowych żaków.

“Życzę wam, by wasze pragnienia i wyobrażenia związane z Uniwersytetem Łódzkim spełniły się. Dołożymy wszelkich starań, abyście znaleźli tu dobre miejsce do realizacji swoich planów. Życzę wam drodzy studenci wielu sukcesów, ale proszę was żebyście dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków – poważnie traktowali naukę, systematycznie zaliczali przedmioty w programie studiów, ale także interesowali się życiem akademickim” – powiedział podczas uroczystej inauguracji UŁ zorganizowanej na Wydziale Filologicznym rektor prof. Antoni Różalski.

W swoim wykładzie przede wszystkim zwracał uwagę na wyzwania stojące przed uczelnią związane z przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tzw. Ustawą 2.0. Jak wskazał, jej uchwalenie w postaci przedstawionej we wrześniu przez ministra Jarosława Gowina zmieni zasadniczo ustrój szkoły wyższej.

Rektor wskazał, że dyskusja nad projektem ustawy i działania, jakie należy podjąć, aby przygotować UŁ do zmian związanych z nowymi regulacjami prawnymi, będzie jednym z najważniejszych zadań społeczności akademickiej łódzkiej uczelni w roku akademickim 2017/2018. “Do tych działań zaliczam kontynuowanie wysiłków zmierzających do poprawy efektywności badań naukowych, które umożliwią ubieganie się przez Uniwersytet Łódzki o status uczelni badawczej, a przynajmniej znalezienie się w programie +Regionalna inicjatywa doskonałości+” – zapowiedział.

Podkreślił, że w związku z tym celem UŁ podejmuje już szereg inicjatyw, m.in.: zwiększając wymogi osiągnieć naukowych w ocenie okresowej dydaktyków, powołując Centrum Nauki UŁ wspierające i skupiające naukowców odpowiedzialnych za projekty badawcze o charakterze krajowym i międzynarodowym, organizując warsztaty z przedstawicielami instytucji finansujących badania naukowe i pozyskując od stycznia do sierpnia tego roku granty w wysokości 37 mln zł, czy wprowadzając jednolity dla całej uczelni systemu monitorowania efektów działalności naukowej – edukacji, patentów, wdrożeń projektów.

“Opracowana została nowa strategia UŁ skoncentrowana na intensyfikacji badań naukowych uczelni, która została przyjęta przez Senat UŁ na posiedzeniu 18 września br. Będzie ona dobrym punktem wyjścia do przygotowania strategii uwzględniającej nowy stan prawny i wyzwania uczelni po uchwaleniu Ustawy 2.0” – zapewnił prof. Różalski.

Zwracał również uwagę na działania zmierzające do stałego podnoszenia poziomu kształcenia studentów. “W nowym roku akademickim kształcenie na I roku studiów podejmie 12600 studentów, którzy zostali zakwalifikowani spośród ponad 28 tys. kandydatów. Było ich więcej niż w roku ubiegłym, ale przyjmujemy mniej osób ze względu na konieczność dostosowania liczby studentów do liczby pracowników naukowo-dydaktycznych, aby ta proporcja wynosiła docelowo 13 studentów do 1 pracownika” – podkreślił.

UŁ prowadzi kształcenie na 12 wydziałach i 150 kierunkach, w tym uruchomionych w tym roku m.in. Popularyzacja i nauczanie fizyki, Studia azjatyckie, Produkcja teatralna i organizacja widowisk oraz Rewitalizacja miast (studia prowadzone razem z Politechniką Łódzką). Uczelnia zatrudnia ponad 3,6 tys. osób, w tym ponad 2,2 tys. nauczycieli akademickich.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)