Aktualności
Życie akademickie
15 Marca
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2022-03-15

Uniwersytet Łódzki funduje stypendia dla naukowców z Ukrainy

Konkurs, w ramach którego najlepsi naukowcy z Ukrainy otrzymają stypendia, uruchomiono na Uniwersytecie Łódzkim. Nabór wniosków prowadzony jest do 27 marca.

To odpowiedź na apel ukraińskich uniwersytetów o wsparcie dla tamtejszego środowiska akademickiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie naukowcom przyjazdu do Polski w celu prowadzenia badań na Uniwersytecie Łódzkim. Program pozwoli na przyjazdy zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców z Ukrainy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy łódzkiej uczelni, włączą się w prowadzone aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. Działania te wpisują się ponadto w jeden z celów strategicznych UŁ – zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia.

Pobyt stypendysty może trwać od 3 do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia i zatrudnienia w ramach umowy o pracę w celu kontynuacji badań naukowych na UŁ. Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym. Nabór wniosków prowadzony jest od 15 do 27 marca. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 7 kwietnia 2022 r. Więcej szczegółów na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Budżet konkursu stypendialnego dla naukowców z Ukrainy wynosi 1 mln zł. Podstawą finansowania będą fundusze ze zwiększonej o 2% subwencji dla Uniwersytetu Łódzkiego za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)