Aktualności
Życie akademickie
25 Października
Źródło: Uniwersytet Łódzki
Opublikowano: 2022-10-25

Uniwersytet Łódzki pogłębia współpracę z Instytutem Literackim Kultura

W Paryżu podpisano list intencyjny otwierający nowe obszary współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Instytutem Literackim Kultura. To początek kolejnego etapu pogłębiania i popularyzowania wiedzy o dorobku intelektualnym placówki oraz dokonaniach Jerzego Giedroycia.

List podpisały prof. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Anna Bernhardt – prezes Instytutu Literackiego Kultura. Łódzka uczelnia jest czołowym akademickim ośrodkiem regularnych badań i promocji dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu oraz jego twórcy – redaktora Jerzego Giedroycia. Podpisany list to początek kolejnego etapu pogłębiania i popularyzowania wiedzy o dorobku intelektualnym Instytutu oraz dokonaniach jego patrona.

Rozpoczęta w 2014 r. przez historyków z UŁ współpraca z ILK została sformalizowana w czerwcu 2020 r. Uniwersytet Łódzki był pierwszą uczelnią, która zawarła porozumienie o współpracy z francuską placówką. Ułatwia ono naukowcom (także najmłodszej generacji) m.in. prowadzenie badań w Maisons-Laffitte. W jego ramach uruchomiona została także seria publikacji „Jerzy Giedroyc i…”, a we wrześniu 2022 roku powstało na uczelni Centrum Jerzego Giedroycia.

Instytut Literacki Kultura jest prawnym spadkobiercą Instytutu Literackiego w Paryżu, utworzonego w 1946 r. przez Jerzego Giedroycia, który kierował placówką do swej śmierci w 2000 r. Od 1954 r. siedzibą Instytutu Literackiego był dom przy 91 avenue de Poissy w Maisons-Laffitte, którego stałymi lokatorami, oprócz Giedroycia, byli także Zofia i Zygmunt Hertzowie oraz rodzeństwo Józef i Maria Czapscy.

Giedroyc przez ponad pół wieku redagował miesięcznik „Kultura”, wokół którego powstało jedno z najważniejszych polskich środowisk intelektualnych w XX w., wydał blisko 500 książek, które nie mogły ukazać się w Polsce Ludowej (m.in. dzieła Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Leszka Kołakowskiego i Marka Hłaski), przez 39 lat publikował „Zeszyty Historyczne” – ważny periodyk historiograficzny, wspierał i inspirował do działania zarówno politycznych emigrantów, jak i opozycję demokratyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)