Aktualności
Życie akademickie
13 Kwietnia
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2022-04-13

Uniwersytet Łódzki przyjmuje naukowców z Ukrainy

Prawie 30 uczonych z Ukrainy otrzymało stypendia Uniwersytetu Łódzkiego. Wzmocnią tym samym potencjał naukowy uczelni, włączając się zarówno w projekty badawcze, jak i dydaktykę. 

Konkurs, w ramach którego najlepszym naukowcom z Ukrainy zaoferowano stypendia finansowane przez Uniwersytet Łódzki, jest odpowiedzią na apel ukraińskich uniwersytetów o wsparcie dla tamtejszego środowiska akademickiego. Nabór trwał od 15 do 27 marca. Wpłynęło prawie 50 zgłoszeń.

Spośród nich wyłoniono 28 stypendystów, których łódzka uczelnia przyjmie do pracy na dziewięciu (z dwunastu) wydziałach. Najwięcej, bo aż 6 naukowców, trafi na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, dwóch mniej wzmocni Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Ponadto ukraińscy badacze pojawią się na wydziałach: Filozoficzno-Historycznym (3), Prawa i Administracji (3), Nauk o Wychowaniu (2), Zarządzania (4), Filologicznym (3), Nauk Geograficznych (2) oraz Chemii (1). Ich stypendia zostały sfinansowane w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uniwersytetu Łódzkiego za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Fundusze z konkursu IDUB do tej pory pozwalały nam konsekwentnie wzmacniać kondycję naukową Uniwersytetu Łódzkiego. To się nie zmieni, ale tym razem zapewniamy też bezpieczeństwo i komfort pracy naszym ukraińskim koleżankom i kolegom po fachu. Bardzo się cieszę, że udało się ten konkurs tak szybko zorganizować i przeprowadzić. Życzę wszystkim stypendystom, żeby był to początek lepszej drogi, w każdym tego słowa znaczeniu – podkreśla prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ.

Konkurs adresowany był zarówno do już uznanych, jak i obiecujących naukowców z Ukrainy, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora. Stypendyści wzmocnią potencjał naukowy UŁ, włączając się w prowadzone na uczelni projekty badawcze i zajęcia dydaktyczne.

MK, źródło: UŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)