Aktualności
Życie akademickie
12 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-12

Uniwersytet Rzeszowski kształci nauczycieli polonijnych

Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki realizuje kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego. Przeznaczone są dla osób z zagranicy uczących dzieci i młodzież polonijną języka polskiego.

Studia prowadzone są w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w ścisłej współpracy z Działem Kształcenia Podyplomowego UR. Autorką programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jest dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR, zastępca dyrektora IPiD.

Pierwszą edycję studiów uruchomiono w wyniku zainteresowania nauką języka polskiego w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty państw zamieszkania Polonii i Polaków oraz w innych formach kształcenia prowadzonych za granicą, a także ze starań o rozszerzenie perspektyw zawodowych, umożliwiających nauczycielom tych placówek awans zawodowy i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Studia trwają 3 semestry. Program przewiduje 400 godzin zajęć, w tym 90 godzin praktyk – co najważniejsze nadają one kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu.

Wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych są prowadzone zdalnie, bez konieczności przyjeżdżania do Rzeszowa. Odbywają się w trybie synchronicznym, co oznacza, że uczestnicy i prowadzący spotykają się w tym samym czasie. Dzięki takim rozwiązaniom, słuchacze mają możliwość czynnego udziału w zajęciach: zadawania pytań, konsultacji, rozwiązywania problemów, itp.

Uczestnikami studiów są Polonusi m.in. z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Kanady, Chile czy Ukrainy. Inauguracja studiów oraz pierwsze zajęcia odbyły się w sobotę 9 kwietnia.

źródło: UR

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)