Aktualności
Życie akademickie
12 Kwietnia
Fot. Filip Kacalski
Opublikowano: 2022-04-12

Uniwersytet Szczeciński jak najbliżej dostępności

Salę symulacji wirtualnej rzeczywistości wyposażoną w symulatory ograniczeń osób ze szczególnymi potrzebami oraz wirtualnego miejsca zbrodni otwarto na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Inwestycja kosztowała blisko 1 mln zł.

W sali symulacji VR znalazły się: symulator wad wzroku, symulator wózka inwalidzkiego, symulator barier utrudniających aktywność osób niesłyszących oraz symulator ograniczeń geriatrycznych. Jest także symulator miejsca zbrodni. Wykreowana za pomocą tych urządzeń multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń pozwoli na przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu kryminalistyki w całkiem innowacyjny sposób. Z technologii będą mogły skorzystać instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni: stowarzyszenia, fundacje, urzędy, sądy czy przedsiębiorstwa.

Wirtualna rzeczywistość od kilku lat jest wykorzystywana w wielu dziedzinach naszego życia, nie tylko w rozrywce, medycynie czy szkoleniach, ale również, jak w przypadku naszego projektu, może służyć budowaniu i rozwijaniu świadomości społecznej lub zwiększeniu atrakcyjności programów kształcenia i uzupełnianiu wiedzy teoretycznej – podkreślił prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor US.

Stworzenie sali symulacji VR to kolejny etap realizacji strategii dostępności na Wydziale Prawa i Administracji US. Wcześniej m.in. przystosowano infrastrukturę budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydział korzysta też z pomocy tłumacza języka migowego, popularyzuje wiedzę w zakresie inkluzji społecznej, a treści zamieszczane na stronie internetowej są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasz wydział staje się coraz bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, a inkluzyjność uczyniliśmy jednym z istotnych elementów naszej strategii. Uczymy naszych studentów, że niesienie pomocy jest kwintesencją zawodu prawnika. Jest też ono bardzo ważnym aspektem zawodu urzędnika, managera lub pracownika placówki medycznej. Dzięki temu niezwykle innowacyjnemu projektowi, będziemy mogli przekazać wiedzę w nowoczesny sposób – przyznaje dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, dziekan WPiA.

Do sali symulatorów wirtualnej rzeczywistości zakupiono:

  • symulator wad wzroku umożliwiający sugestywne doświadczenie problemów percepcyjnych osób z różnorodnymi zaburzeniami widzenia; dzięki zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) pozwala użytkownikom zaobserwować wpływ różnych chorób na pole widzenia, percepcję barw oraz inne elementy, które mogą w istotny sposób utrudniać funkcjonowanie osób dotkniętych dysfunkcjami wzroku;
  • symulator wózka inwalidzkiego daje możliwość realizacji szeregu codziennych czynności w przestrzeni publicznej i doświadczenia ograniczeń, np. architektonicznych (np. budynek niedostosowany do osób na wózkach, wysokie i nierówne krawężniki, strome podjazdy, pochylnie), niedogodności transportowych (np. brak niskopodłogowego autobusu); użytkownik przemieszcza się po wirtualnym środowisku za pomocą wózka inwalidzkiego umieszczonego na nieruchomej platformie;
  • symulator barier utrudniających aktywność osób niesłyszących, za pomocą którego można doświadczyć problemów percepcyjnych osób niesłyszących; umożliwia zetknięcie się z niedogodnościami, z jakimi spotykają się osoby dotknięte chorobami zmysłu słuchu;
  • symulator ograniczeń geriatrycznych pozwala na odczucie różnorodnych ograniczeń i trudności życia codziennego, z jakimi musi zmagać się duża część osób starszych; dzięki zastosowaniu technologii VR – wzbogaconej o takie elementy, jak kombinezon geriatryczny i bieżnia VR – użytkownik lepiej zrozumie problemy, z jakimi borykają się osoby w podeszłym wieku;
  • symulator miejsca zbrodni – narzędzie, które umożliwia rozwiązanie sprawy kryminalnej w konkretnym stanie faktycznym poprzez wyjaśnienie okoliczności zbrodni; zadaniem użytkownika jest zabezpieczenie śladów kryminalnych na miejscu zbrodni, które przyczynią się do rozwiązania sprawy.

Za sprawą tych urządzeń Uniwersytet Szczeciński dołączył do uczelni, które nowoczesne technologie informatyczne włączyły do procesu dydaktycznego.

Symulatory wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości pozwalają tworzyć dla studentów środowisko do treningów i doskonalenia umiejętności w sytuacji, gdy praktykowanie w rzeczywistych warunkach jest trudne, niebezpieczne lub bardzo kosztowne. Dzięki temu studenci prawa czy kryminalistyki mogą uczyć się, jak badać i analizować ślady pozostawione na miejscu przestępstwa, a adepci medycyny trenują realizację procedur medycznych czy ratunkowych. Przyszli architekci mogą z kolei projektować budynki i przestrzeń miejską z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Symulatory tworzą nowoczesne i atrakcyjne środowisko nauczania, a także zwiększają dostępność i efektywność kształcenia – zapewnił Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems.

Sala symulacji VR powstała w ramach projektu wdrożeniowego Jak najbliżej dostępności, na którego sfinansowanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłożyło ponad 960 tys. zł.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)