Aktualności
Życie akademickie
03 Marca
Źródło: Uniwersytet Szczeciński
Opublikowano: 2022-03-03

Uniwersytet Szczeciński na rzecz Ukrainy

Uniwersytet Szczeciński od momentu rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie zaoferował pomoc nie tylko swoim studentom, doktorantom i pracownikom, ale wszystkim potrzebującym uchodźcom z tego kraju. Organizowane są zbiórki, bezpłatne porady, kurs języka polskiego. 

Na stronie internetowej uczelni uruchomiono specjalną zakładkę US dla Ukrainy, w której na bieżąco publikowane są informacje dotyczące pomocy studentom z Ukrainy, a także zbiórki charytatywne i akcje pomocowe dla uchodźców. Tam także można znaleźć wszystkie niezbędne informacje i formularze, również w języku ukraińskim. Na stronie zamieszczane są przede wszystkim informacje związane z kształceniem m.in. urlopami okolicznościowymi, zaliczeniami warunkowymi. Opisane są procedury związane z uzyskaniem zwolnień i zniżek w kwestii zamieszkiwania w domach studenckich, opłat za czesne czy uzyskaniem wsparcia finansowego lub zapomogi. Zakładka zawiera także treści dotyczące zbiórek charytatywnych, akcji pomocowych, a także informacje, gdzie można uzyskać bezpłatne porady prawne, wsparcie psychologiczne, informacje rządowe.

Kurs języka polskiego

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego organizują w tej chwili bezpłatną pomoc w nauce języka polskiego dla osób z Ukrainy, będą także pomagać doraźnie w przygotowywaniu czy wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Kadra akademicka organizuje także dla wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów warsztaty metodyczne nauczania języka polskiego jako obcego, by w ten sposób zwiększyła się grupa osób, które będzie mogła i potrafiła nauczać języka polskiego przybywających uchodźców z Ukrainy.

W ostatnim dniu lutego rektor powołał pełnomocniczkę ds. pomocy Ukrainie, którą została dr Dorota Kowalewska. Będzie ona na bieżąco koordynować pomoc studentom, ich rodzinom i obywatelom Ukrainy, ściśle współpracując ze szczecińskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)