Aktualności
Życie akademickie
22 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-22

Uniwersytet Warszawski liderem

Uniwersytet Warszawski wysforował się na czoło rankingu szkół wyższych przygotowywanego co roku przez „Perspektywy”. Stołeczna uczelnia zdetronizowała dotychczasowego lidera – Uniwersytet Jagielloński.

Zestawienie przygotowano już po raz 23. W porównaniu z ubiegłym rokiem na podium uplasowały się te same uczelnie, tyle że w innej konfiguracji. Na pierwsze miejsce, po trzech latach, powrócił Uniwersytet Warszawski. Drugą pozycję zajmuje Uniwersytet Jagielloński, a podium niezmiennie zamyka Politechnika Warszawska.

Na kolejnych miejscach uplasowały się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnika Wrocławska. Do pierwszej dziesiątki weszły także Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Wrocławski.

Wśród uczelni niepublicznych tradycyjnie na pierwszym miejscu znajduje się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to najlepsza publiczna uczelnia zawodowa.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący 96 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 43 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 19 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 73 kierunków studiów, w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, o tyle w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 73 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajdują się aż 1693 nazwy, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)