Aktualności
Życie akademickie
29 Września
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2021-09-29

Uroczyste zakończenie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Zakończyła się XVII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Gospodarzem i głównym organizatorem tegorocznego wydarzenia był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Lubelski Festiwal Nauki to największa cykliczna impreza upowszechniającą naukę na Lubelszczyźnie. Pod względem liczby uczestników znajduje się w pierwszej trójce największych festiwali nauki w Polsce. Wydarzenie organizowane jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin.

Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W każdej edycji udział bierze średnio ok. 35 tys. zarejestrowanych uczestników. Do tego należy doliczyć osoby biorące udział zarówno w Lubelskim Pikniku Naukowym, jak i imprezach niewymagających rejestracji. Treści festiwalowe są udostępniane także w mediach społecznościowych lubelskich uczelni publicznych oraz Miasta Lublin, z czego sam profil UMCS na Facebooku gromadzi ponad 60 tys. obserwujących.

W tym roku organizatorzy zrealizowali przełomowy w historii festiwalu program, na który składały się m.in. Lubelski Piknik Naukowy na Placu Teatralnym przed gmachem Centrum Spotkania Kultur, podczas którego pobito rekord Polski na największy polimer; projekty indywidualne uczelni oraz innych współorganizatorów upowszechniające oraz promujące naukę i badania naukowe; spotkania ze światowej sławy popularyzatorami nauki; wydarzenia artystyczno-kulturalne i popularnonaukowe; międzynarodowe sympozjum naukowe dla studentów i młodych naukowców z całej Europy oraz konkursy dla dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną XVII edycja LFN miała formułę hybrydową – część projektów oraz wydarzeń została zrealizowana online, pozostałe zaś odbyły się w formie tradycyjnej, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zrealizowano ponad 1300 projektów, które odbywały się w ponad 100 lokalizacjach i w które zaangażowanych było ponad 1600 osób. Przeprowadzono 2454 edycje wydarzeń (w tym 112 edycji dodatkowych). Łączny czas trwania wszystkich edycji to blisko 2600 godzin.

Gala inaugurująca wydarzenie odbyła się 18 września w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Wieczorem tego samego dnia na Placu Litewskim zorganizowano pokaz fontann – widowisko multimedialne pt. „Symfonia nauki”. Powstało przy wykorzystaniu technologii audiowizualnej, którą dysponuje lubelska fontanna miejska. Scenariusz zakładał prezentację potencjału oraz dokonań lubelskiego środowiska naukowego. Na potrzeby pokazu kompozytor Piotr Bańka skomponował specjalny utwór z udziałem Chóru Akademickiego UMCS pod batutą prof. Urszuli Bobryk. Tekst utworu pochodzi z książki Isaaca Newtona „Matematyczne zasady filozofii przyrody” z 1687 roku i stanowi Newtonowską definicję masy. Pokaz będzie można oglądać również w przyszłym roku – wszedł na stałe do repertuaru pokazów na fontannie multimedialnej. Organizatorzy planują aby „Symfonia nauki” w wersji angielskiej („Symphony of Science”) znalazła się w programie pokazów fontann również w roku 2023, kiedy to Lublin stanie się Europejską Stolicą Młodzieży.

W niedzielę 19 września na Placu Teatralnym przed CSK odbył się Lubelski Piknik Naukowy. Pomimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała. Zrealizowano ok. 100 projektów z różnych dziedzin nauki, a także niezwykle różnorodny oraz bogaty w formie i treści program artystyczny, na który złożyły się m.in. występy teatralne, występy taneczne oraz występy chórów akademickich. Podczas pikniku został także pobity rekord Polski na największy SLIME – polimer alkoholu poliwinylowego usieciowany jonami boranowymi. Przygotowany został slime o wadze 314 kg (do podbicia dotychczasowego rekordu Polski należało wykonać slime’a o wadze co najmniej 150 kg). W biciu rekordu brało udział 48 osób. Wydarzenie poprzedził wykład dr. Łukasza Szajneckiego z Katedry Chemii Polimerów na Wydziale Chemii UMCS.

Następnego dnia odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Kolekcja” w reż. Grażyny Stankiewicz wraz z promocją albumu „Stare druki lubelskie w Bibliotece UMCS” pod red. dr Marty Puszki. Z kolei 22 września na Placu Marii Curie-Skłodowskiej zainaugurowano ekspozycję pn. „Aleja lubelskiej nauki”. Wystawa prezentowała sylwetki 25 znamienitych lubelskich uczonych i opisy ich najważniejszych osiągnięć naukowych w formie zdigitalizowanych grafik oraz linorytów. W trakcie LFN realizowano projekty naukowe organizowane przez lubelskie uczelnie i inne instytucje zaangażowane w Lubelski Festiwal Nauki, a w ramach cyklu „Nauka bez granic” gośćmi byli m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Charles Bennett, prof. Robert Huber oraz Dawid Łasiński.

W sobotę 24 września w Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbyła się uroczysta gala kończąca XVII Lubelski Festiwal Nauki. Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski przekazał statuetkę LFN prof. Adamowi Waśko, prorektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który będzie głównym organizatorem wydarzenia w przyszłym roku. Nagrodzono także pięcioro naukowców/popularyzatorów nauki:

  • prof. dr hab. Agnieszkę Szuster-Ciesielską – zastępcę dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Jej badania koncentrują się na chorobach niezakaźnych: alkoholowych i bezalkoholowych chorobach wątroby, chorobach alergicznych, mechanizmach rozwoju chorób oraz sposobach ich zapobiegania. Badaczka interesuje się także poszukiwaniem leków przeciwko wirusom, w tym także koronawirusom. Jest popularyzatorem nauki z zakresu wirusologii i wakcynologii, w szczególności tam, gdzie fake newsy rozpowszechniane są najczęściej, czyli w Internecie. Dzieli się fachową i rzetelną wiedzą na temat koronawirusa oraz szczepień przeciwko niemu, zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich. Promuje wiedzę z zakresu wirusologii i immunologii człowieka i wakcynologii także na swoim profilu na Facebooku, za pomocą którego rzetelne i sprawdzone informacje docierają dziennie do blisko 9 tys. osób;
  • prof. dr hab. Agnieszkę Monikę Wójtowicz – kierującą Zakładem Inżynierii Procesowej w Katedrze Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Swoją energię poświęca na to, by zafascynować kolejne pokolenia naukami przyrodniczymi. Od wielu lat woluntarystycznie pracuje u podstaw: uczestniczy wraz ze studentami w wyjazdach szkoleniowych, wizytach studyjnych, w Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w Lubelskim Festiwalu Nauki. Zawsze gotowa do organizacji warsztatów i prezentacji dla młodzieży, w tym dla dzieci niedosłyszących z lubelskich ośrodków. Wraz ze współpracownikami z Zakładu Inżynierii Procesowej tworzy zgrany i twórczy zespół badawczy zajmujący się problematyką dotyczącą możliwości wykorzystania surowców skrobiowych i różnych dodatków w produkcji przyjaznych środowisku biopolimerów naturalnego pochodzenia oraz oceną wpływu warunków procesowych na ich właściwości. Uzyskaną wiedzę skutecznie popularyzuje poprzez wystąpienia w lokalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych, audycjach radiowych, prezentując praktyczny wymiar badań naukowych, ostatnio głównie dotyczących nowoczesnych materiałów biopolimerowych przyjaznych środowisku naturalnemu;
  • dr. hab. Lecha Giemzę, prof. KUL – wykładowcę w Katedrze Literatury Współczesnej KUL, zajmuje się poezją współczesną (Miłosz, Szymborska, Nowa Fala), esejem historycznym, diarystyką, także literaturą w Internecie, szczególnie blogosferą. Jest autorem książek „Metafory historyczne w polskim eseju współczesnym”, „Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista”, „Rzeka która cierpi. O poezji Czesława Miłosza” (w druku). Jest też stałym felietonistą w „Gościu Niedzielnym Lubelskim”. Swoją pasję dydaktyczną i popularyzatorską realizuje rozwijając projekt „Książka z plecaka”, w formie wykładów na Facebooku i YouTubie, a także w ramach wyjazdów do szkół;
  • prof. dr hab. n. farm. Ewę Poleszak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), która od wielu lat angażuje się w sprawy dotyczące społeczeństwa i społeczności lokalnych, wspierając różne inicjatywy społeczne m.in. wspieranie schronisk dla zwierząt. Była na wolontariacie w Ugandzie. W 2020 r. otrzymała patenty leczenia bakteryjnego zapalenia spojówek. Jest współtwórcą kilku zgłoszeń patentowych na wynalazki, których celem jest poprawa zdrowia i jakości usług medycznych. Od listopada 2020 roku kieruje Ośrodkiem Popularyzacji Nauki, którego zadaniem jest popularyzowanie nauki w prosty i dostępny sposób dla każdego człowieka, w tym osób wykluczonych dostępem do nauki, m.in. seniorów, osób niepełnosprawnych czy mieszkańców, którzy nie mogą brać udziału w życiu naukowym. Ośrodek wprowadził innowacyjny sposób zarządzania wiedzą i komunikacją ze społeczeństwem oraz CSR, to znaczy odpowiedzialność społeczną instytucji m.in. poprzez wykłady dla społeczeństwa. Kolejnym istotnym projektem OPN było zaangażowanie się UMLub w projekt Urzędu Miasta „Przedsiębiorcze Dzieciaki”;
  • dr inż. Małgorzatę Ciosmak, która praktycznie od samego początku Lubelskiego Festiwalu Nauki uczestniczy w organizacji tego wydarzenia jako koordynator z ramienia Politechniki Lubelskiej. Oprócz nadzorowania spraw organizacyjnych i merytorycznych przygotowuje także projekty, które corocznie cieszą się nieustająco bardzo dużym zainteresowaniem. Od 24 lat współpracuje z Radiem Lublin, uczestnicząc w programach dla dzieci i młodzieży. Popularyzację nauki prowadzi także w szkołach podstawowych i średnich Lubelszczyzny, zachęcając młodzież do pogłębiania własnych zainteresowań i poszukiwania nowych pasji. Jest również współzałożycielką Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna, które promuje zarówno proekologiczny styl życia, jak i zastosowanie osiągnięć naukowych dla dobra środowiska przyrodniczego, prowadzi wykłady i kursy branżowe, jest autorką wielu publikacji o charakterze popularnonaukowym z różnych dziedzin nauki.

Galę zakończenia XVII LFN uświetnił występ znakomitego zespołu „Włodek Pawlik Trio”.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)