Aktualności
Życie akademickie
23 Marca
Fot. Urszula Myga-Piątek
Opublikowano: 2023-03-23

UŚ uruchomił pierwszą w Polsce Stację Czytania Krajobrazu

Pierwszą w kraju Stację Czytania Krajobrazu uruchomiono na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Oficjalne otwarcie odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku podczas „GeoPikniku na Żylecie”.

Zagłębie Dąbrowskie i Górny Śląsk są regionami, które przeżywają obecnie żywiołową transformację przestrzenną. Potrzeba więc doskonale wykształconych specjalistów z zakresu wieloaspektowych analiz krajobrazowych (m.in. struktura, funkcje, fizjonomia). Z inicjatywy Zespołu Badań Krajobrazu, kierowanego przez dr hab. Urszulę Mygę-Piątek, prof. UŚ, utworzono Stację Czytania Krajobrazu. Pracownicy zespołu (dr inż. Anna Żemła-Siesicka, dr Katarzyna Pukowiec-Kurda, dr Michał Sobala, dr hab. Jerzy Nita) opracowali koncepcję merytoryczną i graficzną Stacji. Projektując inwestycję, wykorzystano walory architektoniczne budynku (blisko 100 m wysokości względnej i doskonałe otwarcia widokowe na cztery strony świata) dla stworzenia unikatowego produktu dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego i wzmocnienia jego nowoczesnego potencjału. Panoramiczne plansze opisują strukturę i fizjonomię krajobrazu widocznego z dachu wydziałowej „Żylety”. Zamontowano także barwne szklane tafle, na których przedstawiono zróżnicowane metody obserwacyjne i interpretacyjne krajobrazu.

Stacja ma także część laboratoryjną. W jednej z sal mieści się wyspecjalizowana pracownia do analiz krajobrazu, przeznaczona dla osób studiujących geografię na specjalności monitoring zmian krajobrazu, ale służąca także szerokiemu gronu studentów, doskonalących swe kompetencje w zakresie nowoczesnej kartografii i Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. Stacja docelowo zostanie wyposażona w kamery sferyczne, dzięki czemu możliwa będzie transmisja obrazu online w całym paśmie widoczności. Uzupełniona o odpowiedni komentarz słowny może służyć mieszkańcom regionu, w tym także osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Stacja Czytania Krajobrazu jest także wyrazem społecznej odpowiedzialności nauki. Obiekt może stać się wizytówką uczelni oraz atrakcją turystyczną. Z dachu „Żylety” doskonale widać, jak zielona jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – przekonuje dr hab. Urszula Myga-Piątek.

Zespół Badań Krajobrazu, na co dzień zajmujący się naukowo analizami krajobrazowymi, ma w planach rozwój inwestycji i utworzenie pierwszego w kraju Obserwatorium Krajobrazowego oraz włączenie sosnowieckiej Stacji do Europejskiej Sieci Obserwatoriów, które z powodzeniem funkcjonują już w krajach Europy Zachodniej. Ich działanie wspiera naukowo i dydaktycznie procesy harmonijnego kształtowania przestrzeni.

źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)