Aktualności
Życie akademickie
20 Lipca
Fot. Maciej Grzelczyk
Opublikowano: 2018-07-20

Ustawa, tanzańskie malowidła i efektywność grantów

W wakacyjnym numerze FA (7-8/2018), proponujemy interesującą rozmowę Piotra Kieracińskiego z Piotrem Müllerem, podsekretarzem stanu w MNiSW (Strzelba wisi na ścianie, str. 26-30), na temat przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest procedowana w Sejmie. Minister m.in. odpiera zarzuty jakoby regulacje ustawy zmniejszały autonomię uczelni, a także wyjaśnia kontrowersje w kwestii kompetencji rektorów, senatów i rad uczelni. W opinii P. Müllera praca w nauce jest dobrze wynagradzana, ale resort planuje podniesienie płac minimalnych, zwłaszcza dla najmłodszych pracowników nauki. Minister uspokaja, że konkursy dotyczące doskonałości zwiększą dostęp uczelni zwanych regionalnymi do puli środków na badania, a także wzmocnią stabilność finansową szkół wyższych w ramach subwencji. W obszernej rozmowie z P. Müllerem znalazło się znacznie więcej gorących i intrygujących zagadnień.

Temat okładkowy numeru to odkrycie malowideł naskalnych sprzed wielu tysięcy lat w tanzańskim rezerwacie Swaga Swaga przez Macieja Grzelczyka, doktoranta z UJ (Kod przeszłości, str. 32-33 i fotoreportaż na 4. Str. okładki). Jolanta Workowska zwraca uwagę na to, że znalezisko może dać początek nowej intepretacji wiedzy o kulturze i sztuce dawnej Afryki i jej znaczenia dla badania kultur i wierzeń ludów Czarnego Lądu.

W dziale nauki polecamy artykuł prof. inż. Przemysława Kazienko i mgr inż. Macieja Dzieżyca (Jaka jest efektywność projektów badawczych?, str. 37-39), który jest propozycją oceny efektywności badań przy pomocy wskaźnika, który „mierzy hipotetyczną wartość IF publikacji naukowych związaną z zainwestowaniem 1 miliona zł w dany typ grantów, danego naukowca-kierownika czy dziedzinę wiedzy”. Jak piszą autorzy, którzy w tekście prezentują metodologię postulowanego wskaźnika, indeks WEIG (Wroclaw Effectiveness Indicator for Grants) „mógłby być wykorzystany do oceny realizacji zakończonych projektów, co już obecnie ma wpływ na ocenę kolejnych wniosków danego kierownika”.

Zachęcamy do lektury FA nr 7-8/2018 zarówno online, jak w wydaniu elektronicznym (pdf) i drukowanym.

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia na prenumeratę wersji drukowanej FA przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl:

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 160, 00 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

Prenumerata elektroniczna wyłącznie na naszym portalu https://forumakademickie.pl/prenumerata/

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja

Dyskusja (0 komentarzy)