Aktualności
Życie akademickie
06 Października
Opublikowano: 2017-10-06

UTP w Bydgoszczy w zacnym gronie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dołączył do grona członków tworzących Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN.

SPiN to organizacja non-profit stawiająca sobie za cel oddziaływanie na rozwój społeczeństwa przy wykorzystaniu osiągnięć generowanych w obszarze edukacji, nauki, techniki oraz innowacji. Porozumienie powstało w 2013 roku podczas obrad odbywającej się cyklicznie od 2007 roku konferencji Interakcja – Integracja. Wśród uczestników porozumienia swoje miejsce odnajdują przedstawiciele wywodzący się z szerokiego kręgu różnorakich instytucji. Znajdziemy w tym gronie reprezentantów centrów nauki, fundacji i stowarzyszeń, a także ośrodków kultury, muzeów, planetariów, ogrodów botanicznych, czy wreszcie uczelnianego gremium. Do punktów wspólnych, które scalają tworzone przez podmioty porozumienie, zaliczyć można ideę rozbudzania ciekawości świata, uwydatnienie istoty doświadczenia indywidualnego oraz wyraźne zaakcentowanie potrzeby krytycznego i jednocześnie kreatywnego myślenia.

SPiN prowadząc swoje nieformalne działania edukacyjne stara się wpływać na proces asymilacji nauki wśród szerokiego grona odbiorców, przyczyniając się do rozpoczęcia dialogu społecznego obejmującego zagadnienia nauki właśnie.

az

(źródło: utp.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)