Aktualności
Życie akademickie
29 Maja
Opublikowano: 2018-05-29

UW i UJ najlepszymi uczelniami w Polsce

Nie jest niespodzianką, że w najnowszym, dziewiętnastym już, rankingu Szkół Wyższych, ogłaszanym co roku przez miesięcznik „Perspektywy”, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Na trzecim jest Politechnika Warszawska. Akademia Leona Koźmińskiego ponownie znalazła się na czele uczelni niepublicznych.

Ranking Perspektyw jest jednym z najbardziej rozbudowanych tego typu klasyfikacji edukacyjnych na świecie, uwzględnia bowiem 29 różnych wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów. Są nimi: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. Ranking spełnia dwie funkcje, podpowiada maturzystom jaką najlepiej odpowiadającą ich wymaganiom uczelnię wybrać. Jest też istotny z punktu widzenia uczelni, którym pokazuje zarówno ich mocne, jak i słabe strony. Stanowi też swoiste wyzwanie, by albo zachować wysoką pozycję, albo wznieść się wyżej.

Ponadto ranking ten zawiera w sobie cztery rodzaje klasyfikacji dotyczące uczelni publicznych, niepublicznych, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz kierunków studiów.

W rankingu uczelni akademickich, obejmującym wszystkie szkoły wyższe – z wyjątkiem uczelni artystycznych – posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, na pierwszym miejscu są UW i UJ, na trzecim PW, czwarte zajął UAM, piąte AGH, szóste Politechnika Wrocławska, siódme Gdański Uniwersytet Medyczny, za nim plasuje się Uniwersytet Wrocławski, a na dziewiątym także ex aequo Politechnika Gdańska i Politechnika Śląska.

W rankingu uczelni niepublicznych – obejmującym niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra – przoduje stolica. Na pierwszym miejscu jest Akademia Leona Koźmińskiego, za nią SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, na trzecim miejscu Uczelnia Łazarskiego, kolejne zajmuje Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, piąte Akademia Finansów i Biznesu Vistula, wszystkie z Warszawy. Na szóstym miejscu jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, za nią znowu stołeczne Collegium Civitas. Ósme miejsce zajęła Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, a 9. ex aequo Społeczna Akademia Nauk z Warszawy i Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach.

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych – obejmującym uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata czy inżyniera – pierwszą pozycję zajęła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, drugą Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a trzecią Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.

Nagrody specjalne przyznano trzem uczelniom. Politechnika Śląska otrzymała ją za awans wśród uczelni akademickich, a Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu za awans w gronie uczelni niepublicznych. Natomiast Nagrodę Kuźnia Kadr 2018, przyznawaną za osiągnięcia w promocji kadr naukowych uczelni, otrzymał Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Nagrody dodatkowe w kilku kategoriach przyznano siedmiu uczelniom.

Liderem umiędzynarodowienia została Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Uniwersytet Jagielloński został uznany za uczelnię o najwyższym potencjale naukowym, a Uniwersytet Warszawski za uczelnię o najwyższej efektywności naukowej.
Liderem w kategorii prestiż został UJ, liderem na rynku pracy PW. Tytułem lidera w dziedzinie publikacji obdarzono Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a liderem innowacyjności została Politechnika Lubelska.

Ponadto w kategorii najlepszych uczelni medycznych przodują ex aequo Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdański Uniwersytet Medyczny. W kategorii uczelni ekonomicznych także wspólnie prymat dzierżą Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Za najlepsza uczelnię rolniczą uznany został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W kategorii akademii wychowania fizycznego trzy uczelnie stoją na czele: AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Podobnie trio znajduje się na czele uczelni pedagogicznych: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

JK

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018 są dostępne pod adresem: www.perspektywy.pl.

Dyskusja (0 komentarzy)