Aktualności
Życie akademickie
29 Kwietnia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-29

UW wprowadza zmiany w rekrutacji dla kandydatów z Ukrainy

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął uchwałę rekrutacyjną na rok akademicki 2022/23 wprowadzającą udogodnienia dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy uciekli z terenów objętych działaniami wojennymi. 

Skierowaną pod adresem kandydatów z Ukrainy uchwałę w sprawie zasad tegorocznej rekrutacji Senat UW przyjął na ostatnim posiedzeniu, 20 kwietnia. Jak zaznaczył w mediach społecznościowych prof. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW, podejmując działania pomocowe, uczelnia nie chce nikogo dyskryminować. Dlatego dla grupy kandydatów z Ukrainy (obywateli polskich i ukraińskich) zapewniono odrębny, dodatkowy limit miejsc na studia – niezależny od limitu dostępnego w normalnej rekrutacji.

Łącznie przygotowaliśmy 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy, w tym 1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia i 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni w celu kontynuacji studiów realizowanych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy – wylicza prof. Żółtek.

Prorektor dodaje, że zaproponowano zmiany zmniejszające biurokrację, przy zachowaniu jak najwyższych standardów rekrutacji najlepszych kandydatów. I tak np. wprowadzono możliwość złożenia oświadczenia w przypadku braku dokumentów potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów. Dokumenty te należy dostarczyć w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia (w razie potrzeby termin może zostać przedłużony). Kandydaci z Ukrainy zostali zwolnieni z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Wystarczy złożyć tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Ponadto na etapie rekrutacji kandydat ma zadeklarować znajomość języków obcych, w tym języka wykładowego na danym kierunku studiów. W przypadku nieznajomości języka wykładowego, egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna może się odbyć w jednym z języków obcych wskazanych przez kandydata. Po dostaniu się na studia prowadzone w języku polskim, kandydat przystąpi do testu kompetencyjnego ze znajomości języka polskiego (o ile nie wykaże wcześniej, że jego znajomość języka pozwala na studiowanie). W celu podniesienia poziomu biegłości językowej od czerwca Polonicum Uniwersytet Warszawski zorganizuje kursy języka polskiego, które będą kontynuowane w nowym roku akademickim.

MK, źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)