Aktualności
Życie akademickie
06 Września
Opublikowano: 2021-09-06

UWr wśród założycieli nowego instytutu badawczego

Na polsko-niemieckim pograniczu w Görlitz powstanie nowoczesny instytut badawczy. Jednym z jego założycieli jest Uniwersytet Wrocławski.

Uniwersytet Wrocławski jest jedynym polskim partnerem naukowym Centrum Badań Zaawansowanego Rozumienia Systemów (Center for Advanced Systems Understanding, CASUS) założonego w 2019 roku w Görlitz. Uczelnia chce, wspólnie z innymi silnymi ośrodkami naukowymi w regionie – szkołami wyższymi w Dreźnie, Lipsku, Brnie czy Pradze – stworzyć ponadgraniczny klaster badawczy, w którym naukowcy z całego świata będą prowadzić międzynarodowe badania.

Region między Dreznem a Wrocławiem musi wzrastać razem. Pośrodku tej przestrzeni jest Görlitz. Tu mieści się CASUS, by dać możliwość wymiany wiedzy naukowcom z uniwersytetów we Wrocławiu i Dreźnie. Dlatego jest naturalnym partnerem zarówno dla Drezna, jak i Wrocławia i jednocześnie katalizatorem pozwalającym na szybszy rozwój naukowy całego regionu – podkreśla prof. Roland Sauerbrey, dyrektor CASUS.

Po dwóch latach od założenia, premier Saksonii Michael Kretschmer oraz wiceminister niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych prof. Wolf-Dieter Lukas podpisali deklarację finansowania polsko-niemieckiego instytutu badawczego. Zgodnie z umową projekt CASUS ma zapewnione finansowanie na poziomie 15 mln euro rocznie aż do 2038 roku. Pieniądze na działanie polsko-niemieckiego ośrodka przeznaczą wspólnie niemiecki rząd w Berlinie i rząd regionalny w Saksonii.

Uniwersytet Wrocławski docenił pozytywny rozwój instytutu badawczego w Görlitz. Podczas Drzwi Otwartych rektor uczelni, prof. Przemysław Wiszewski, podpisał wraz z zarządem Centrum Helmholtza list intencyjny dotyczący poszerzenia współpracy. W przyszłości Drezdeńskie Centrum Badawcze planuje jeszcze ściślej współpracować z Uniwersytetem Wrocławskim. Już teraz prowadzone są wspólne badania.

Ale także jest współpraca na poziomie dydaktyki i kształcenia studentów. Moja dyplomantka broniła pracy dotyczącej jazdy autonomicznej, gdzie prowadziła badania zarówno tu w Goerlitz, jak i we Wrocławiu. Wyszło znakomicie i takich projektów będzie więcej – opowiada dr Jan Chorowski, informatyk z UWr.

Partnerami projektu, poza dolnośląską uczelnią, są: Centrum Helmholtza Drezno-Rossendorf (HZDR), Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtza w Lipsku (UFZ), Instytut Biologii Molekularnej i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie (MPI-CBG) oraz Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUD).

CASUS jest bardzo dobrym przykładem udanej współpracy badawczej pomiędzy uniwersytetami oraz ich partnerami z instytucji pozauniwersyteckich. Razem możemy dokonać ogromnego postępu w nauce i wnieść wiele dobrego dla regionu – uważa prof. Ursula M. Staudinger, rektorka TUD.

Zdaniem dyrektora naukowego HZDR, prof. Sebastiana M. Schmidta, współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim i pozostałymi partnerami CASUS okazała się strzałem w dziesiątkę:

Jestem dumny, że dziś przypieczętowaliśmy kontynuację i trwałość współpracy z Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtz w Lipsku, Instytutem Biologii i Genetyki Komórek Molekularnych Max Planck, Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie i Uniwersytetem Wrocławskim, aby w dłuższej perspektywie CASUS mógł zyskać miano Instytutu Doskonałości HZDR.

Premier Saksonii, Michael Kretschmer, podkreślił, że ta decyzja przyczyni się do widocznych zmian:

CASUS znacząco wzmacnia atrakcyjność Görlitz jako ośrodka badań naukowych. Jak możemy zaobserwować to dzisiaj, podczas Dnia Drzwi Otwartych, CASUS zdołał przyciągnąć do Görlitz ekspertów z całego świata, którzy wnoszą na te teren istotne know-how. Ta wiedza jest nam potrzebna, po to, aby w przyszłości móc sprostać takim tematom, jak sztuczna inteligencja czy oprogramowanie badawcze typu open source.

Dzięki zapewnieniu długoterminowej perspektywy CASUS będzie mógł rozwijać się jeszcze szybciej. Ta wieloletnia perspektywa pozwoli na stworzenie nowej siedziby centrum tuż przy polsko-niemieckiej granicy, bezpośrednio nad Nysą Łużycką. Na jej miejsce przeznaczono zrujnowaną fabrykę kondensatorów. W przyszłości pracę w ośrodku badawczym znajdzie około 150 naukowców z Polski, Niemiec i innych krajów. Już dziś zespół CASUS to obok naukowców z Wrocławia i Drezna przedstawiciele kilkunastu narodowości.

Tomasz Sikora, źródło: UWr

 

Dyskusja (0 komentarzy)