Aktualności
Życie akademickie
27 Października
Opublikowano: 2017-10-27

W 2018 r. ponad 9,2 mld zł na naukę i ok. 16,5 mld na szkolnictwo wyższe

Wydatki na naukę w 2018 r. sięgną ponad 9,2 mld zł i ok. 16,5 mld zł na szkolnictwo wyższe – poinformował w czasie posiedzenia sejmowej komisji wiceminister nauki Sebastian Skuza. Komisja w środę pozytywnie zaopiniowała projekty budżetu na naukę i szkolnictwo wyższe w 2018 r.

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego i Polskiej Akademii Nauk dla Komisji Finansów Publicznych, opiniowała w środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Jak mówił podczas posiedzenia komisji wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza wydatki na naukę w 2018 r. planowane są na poziomie ponad 9,2 mld zł – z tego ze środków budżetu państwa ponad 7,9 mld zł, a z budżetu środków europejskich – blisko 1,3 mld zł.

„W relacji do analogicznej kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017 nakłady na naukę wzrastają o 821,7 mln zł, to jest nominalnie o 9,8 proc.” – podkreślił Skuza. Dodał, że udział nakładów na naukę w PKB na 2018 r. wyniesie 0,45 proc. Oznacza to wzrost o dwie setne punktu procentowego w stosunku do 2017 r.

Skuza poinformował też, że inne resorty zaplanowały na działalność badawczo-rozwojową (B+R) kwotę ponad 1 mld zł, w tym na działalność B+R rozwijaną przez MON – 825,6 mln zł.

Dodał, że łączna kwota środków, jaką w 2018 r. dysponować będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyniesie ok. 4 mld zł – środki te pochodzą również z tych przeznaczonych na szkolnictwo wyższe. Z kolei Narodowe Centrum Nauki w 2018 r. otrzyma dotację w wysokości ponad 1,35 mld zł.

Joanna Schmidt z Nowoczesnej wnioskowała o negatywne zaopiniowanie projektu budżetu na naukę. „Oczywiste jest, że nominalne jest zauważalny wzrost (środków – PAP) na naukę w Polsce – jest to wzrost o 800 mln zł. (…) Nakłady na naukę to jest 0,45 proc. (PKB – PAP) – to są bardzo niskie nakłady. Jako klub Nowoczesna nie możemy przyłożyć ręki do tego, że w Polsce nie ma przedstawionej strategii dojścia do 1 proc. PKB nakładów na naukę” – mówiła Schmidt. W jej ocenie jest to bardzo niski wskaźnik w porównaniu do wszystkich krajów Unii Europejskiej.

„Premier Morawiecki jeszcze kilkanaście dni temu mówił o tym, że budżet jest w znakomitej sytuacji, że dzisiaj jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Myślę, że czas, by zastanowić się nad tym, jak powinny wyglądać w tym zakresie te sfery, które na tym skorzystają i myślę, że nauka jest tą sferą, która powinna na tym istotnie skorzystać” – dodał Włodzimierz Nykiel (PO).

Wydatki na szkolnictwo wyższe wyniosą z kolei ok. 16,5 mld zł (0,8 proc. PKB) i będą większe o ponad 561 mln zł w porównaniu do budżetu w 2017 r. – mówił Skuza.

Bartosz Jóźwiak (Kukiz’15O) ocenił, iż wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe na poziomie 2,4 proc., gdy uwzględni się stopień inflacji oznacza, że „tak naprawdę nie mamy żadnego wzrostu, wzrost minimalny (…) albo mamy budżet kontynuacji z zeszłego roku.” „Nie jest to budżet dynamiki, który mógłby nam rzeczywiście pokazać, że wyraźnie przyspieszamy w kierunku tego, co jest zawarte w projekcie Ustawy 2.0” – mówił Jóźwiak.

W przypadku budżetu na naukę i szkolnictwo wyższe projekt został pozytywnie zaopiniowany z uwagą Ewy Tomaszewskiej (PiS). Posłanka zwróciła uwagę, że kontynuowane od wielu lat zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej skutkuje pauperyzacją pracowników wyższych uczelni i nauki oraz nie sprzyja realizacji działań projakościowych.

„Stałe blokowanie wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej skutkuje również zaniżaniem wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Jest to zjawisko, które jest niepokojące, bo trwa od lat” – podkreśliła Tomaszewska.

Dodała również, że poziom pensji na uczelniach nie sprzyja zachęcaniu pracowników i studentów zagranicznych do podejmowania studiów i pracy naukowej na polskich uczelniach.

Komisja pozytywnie zaopiniowała również budżet PAN, który utrzyma się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i  wyniesie ok. 81,5 mln zł. Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński podkreślił, że Akademia czerpie środki na działalność dodatkowo również z puli przeznaczonej na naukę – to z niej finansowanych jest działalność 69 instytutów PAN.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)