Aktualności
Życie akademickie
18 Maja
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2021-05-18

W 500-lecie wyprawy Magellana

„Listy ze szlaku Magellana” to projekt Centrum Języka Portugalskiego/Camões działającego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Inicjatywa wpisuje się w obchody 500-lecia pierwszej morskiej wyprawy dookoła świata.

Pierwsza morska podróż dookoła świata miała miejsce w latach 1519–1522. Została zorganizowana i sfinansowana przez Królestwo Hiszpanii z inicjatywy portugalskiego żeglarza Ferdynanda Magellana. Przedsięwzięcie to mogło się ziścić dzięki wiedzy zaczerpniętej z kultury arabskiej, żydowskiej i europejskiej, a pogłębianej przez Włochów, Hiszpanów i Portugalczyków. Dowódcy, nawigatorzy i marynarze, którzy wzięli w niej udział, reprezentowali co najmniej 10 różnych narodowości. Kronikarzem był Włoch. Trasa przebiegała wokół 10 krajów: Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Chile, Filipin, Indonezji, Timoru Wschodniego, Brunei, RPA i Republiki Zielonego Przylądka. Wyprawę śmiało można określić jako początek procesu globalizacji.

W obchody 500-lecia pierwszej morskiej wyprawy dookoła świata włączyło się Centrum Języka Portugalskiego/Camões w Lublinie. Projekt ma celu połączenie osób mówiących po portugalsku za pomocą słowa pisanego. To również pretekst do powrotu do listów pisanych, jak dawniej i sposób na budowanie więzi międzykulturowych i międzypokoleniowych.

Chcielibyśmy, aby był to projekt epistolarny z wykorzystaniem poczty tradycyjnej, mający na celu pobudzenie różnych kompetencji bez uciekania się do środków elektronicznych. Środki te wykorzystywane są jedynie do kontaktu i rozpowszechniania inicjatywy, ale głównym założeniem projektu jest wymiana listów i pocztówek – piszą pomysłodawcy.

Inicjatywa skierowana jest do osób znających język portugalski z Polski, Hiszpanii, Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Chile, Filipin, Indonezji, Timoru Wschodniego, Brunei, RPA, Zielonego Przylądka i Portugalii. Aby wziąć w niej udział należy wejść na stronę: https://www.facebook.com/groups/cartasnarotademagalhaes i zgłosić swoje uczestnictwo, podając kraj pochodzenia i poziom znajomości języka portugalskiego: podstawowy: (A1 i A2), średniozaawansowany (B1 i B2) lub zaawansowany (C1 i C2). Następnie adresy pocztowe zostaną wymienione między zainteresowanymi stronami za pośrednictwem e-maili lub komunikatorów internetowych. W ten sposób nawiązana zostanie korespondencja, a wraz z nią nowe znajomości między użytkownikami języka portugalskiego w wielu krajach i na różnych kontynentach.

Centrum Języka Portugalskiego/Camões powstało na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w listopadzie 2005 roku. To pierwsza i jak dotąd jedyna tego typu jednostka w Polsce. Jej celem jest rozpowszechnianie języka portugalskiego oraz przekazywanie wiedzy o Portugalii i kulturach krajów luzofońskich (Brazylia, afrykańskie kraje portugalskojęzyczne, wspólnoty w Azji, Timor). Centrum prowadzi ożywioną działalność kulturalną, naukową oraz dydaktyczną. Organizuje wykłady i odczyty naukowe prowadzone przez naukowców z Portugalii i Brazylii, projekcje filmów fabularnych oraz dokumentalnych, koncerty muzyki oraz wieczory słuchania muzyki, promocje książek, wieczory poezji, wystawy, pokazy slajdów, pokazy tańca itp. Pracownicy powołanej w ubiegłym roku Katedry Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry prowadzą w ramach Centrum kursy języka portugalskiego na różnych stopniach zaawansowania dla wszystkich zainteresowanych.

Dyrektorem Centrum Języka Portugalskiego Camões i jednocześnie kierownikiem Katedry Portugalistyki jest prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)