Aktualności
Życie akademickie
16 Stycznia
Źródło: www.ath.bielsko.pl
Opublikowano: 2023-01-16

W ATH w Bielsku-Białej otwarto centrum symulacji medycznej

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Dzięki nowoczesnemu laboratorium studenci kierunku pielęgniarstwo będą mogli kształcić się w oparciu o światowe standardy medyczne.

Specjalistyczne laboratorium w ATH, przygotowane w partnerstwie z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego wyposażeniu znalazły się m.in. 3 wysokospecjalistyczne fantomy wysokiej wierności, 9 fantomów pozwalających na doskonalenie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 5 fantomów pielęgnacyjnych, 23 trenażery pozwalające na kształtowanie umiejętności technicznych (​iniekcje, zgłębnikowanie, opieka nad ranami, kaniulacja naczyń pod kontrolą USG i inne). Ponadto w salach symulacyjnych znajduje się sprzęt audio i wideo, za pomocą którego można nagrać sesję, a następnie odtworzyć ją w grupie studentów, aby sami mogli zobaczyć, jakie popełnili błędy.

Dzięki technikom symulacyjnym tworzymy możliwość ćwiczenia procedur medycznych w bezpiecznym środowisku, gdzie popełnienie błędu lub wielokrotne powtarzanie danej czynności nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo pacjenta i jednocześnie zachęca studentów do doskonalenia umiejętności. Możliwe jest kształtowanie także takich umiejętności, w których studenci w warunkach szpitalnych nie mogą uczestniczyć ze względu na presję czasu i stan zagrożenia życia chorego. Zapewniamy też unifikację umiejętności, gdyż w trakcie zajęć praktycznych w środowisku klinicznym studenci nie zawsze spotykają się z konkretnymi jednostkami chorobowymi lub problemami zdrowotnymi – dzięki symulacji, możemy uzupełnić kształcenie o opiekę nad chorymi w tych sytuacjach – przekonuje Ewa Zaród, instruktor dydaktyczny z Katedry Pielęgniarstwa ATH.

Centrum pozwoli również wzmocnić potencjał pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu – będą się w nim odbywać szkolenia praktyczne kadry dydaktycznej, szkolenia dla przyszłych instruktorów symulacji medycznej czy egzaminatorów OSCE w pielęgniarstwie.

Budowa i doposażenie Centrum trwało dwa lata. Inwestycja pochłonęła 1,5 mln zł.

MK, źródło: ATH

 

Dyskusja (0 komentarzy)