Aktualności
Życie akademickie
12 Maja
Opublikowano: 2022-05-12

W Gdańsku filozoficznie o niezawinionej (?) winie

Traf moralny będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższego Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się 16 maja. 

Czy szczęście lub pech mogą wpływać na to, że zostaniemy obarczeni winą za skutki zdarzeń? Jak się wydaje, by mówić o moralnej odpowiedzialności, musimy zakładać, że byliśmy w stanie zapobiec konsekwencjom zaistniałego zła. Czy jednak zawsze mamy wpływ na to, czego później żałujemy, co sobie wypominamy, co wypominają nam inni? Czy nasze życie i nasze działania nie zależą w dużej mierze od przypadku? Szczególnie w obecnych czasach – niepewności, niepokojów społecznych, wojen i epidemii takie pytania silnie dochodzą do głosu.

Odpowiedzi na nie poszukają w trakcie najbliższego spotkania Klubu „Filozofuj!” dr Paweł Pijas, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista od etyki, epistemologii, historii filozofii i metafilozofii, a także Wojciech Jankowski, asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aplikant adwokacki, mediator.

Zaproszeni goście podejmą m.in. następujące kwestie: czy możemy ponosić odpowiedzialność moralną za to, co od nas nie zależy, a jeśli nie, to czy moralność jest zupełnie wolna od przygodności? Czy można nas winić za to, czego nie zamierzaliśmy zrobić a nawet nie byliśmy w stanie przewidzieć? Czym jest residuum moralne? Czy założenie istnienia trafu konstytutywnego odbiera nam wolność woli? –  zapowiadają organizatorzy.

Wydarzenie podzielone zostanie na dwie części: najpierw odbędzie się dyskusja zaproszonych ekspertów, a po niej seria pytań od publiczności. Spotkanie pt. „Niezawiniona wina?” zaplanowano na 16 maja o g. 18:00 w „Cafe Oficyna” na ul. Chlebnickiej 24/25 w Gdańsku. Poprowadzi je Paweł Sikora. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.filozofuj.eu.

Fundacja Academicon to organizacja non profit, która prowadzi działania na rzecz nauki (w tym jej popularyzacji, upowszechniania i promocji) oraz inicjatywy na rzecz kształcenia cnót obywatelskich, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, tolerancji oraz wzmacniania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Od 2015 r. wydaje dwumiesięcznik popularnofilozoficzny „Filozofuj!”, doceniony dwa lata temu w konkursie Popularyzator Nauki w kategorii Media. Jedną z inicjatyw pisma są spotkania Klubów „Filozofuj!” – organizowane od 2016 roku otwarte debaty specjalistów z dziedziny filozofii. Dotychczas odbyło się 46 takich spotkań (Gdańsk, Lublin, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Olsztyn, Opole, Bydgoszcz, Wrocław, Warszawa, Toruń i Katowice).

MK

baner traf 2

Dyskusja (0 komentarzy)