Aktualności
Życie akademickie
29 Czerwca
Źródło: www.sum.edu.pl
Opublikowano: 2022-06-29

W Bytomiu ruszają studia podyplomowe dla koderów medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny jako pierwsza publiczna uczelnia medyczna w Polsce uruchamia studia podyplomowe dla koderów medycznych. Będą prowadzone we współpracy z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych.

Koder medyczny to osoba niezbędna dla każdego szpitala, bo do jego obowiązków należy m.in. rozliczanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, stosowanie procedur szpitalnych zgodnych z rekomendacjami, wytycznymi i zaleceniami konsultantów krajowych i towarzystw medycznych, ale też tworzenie sprawozdania z leczenia za pomocą kodów, kodowanie przyczyn świadczeń oraz wszystkich czynności wykonywanych w trakcie ich udzielania, a także kodowanie chorób i procedur medycznych.

Porozumienie, którego efektem będzie uruchomienie studiów podyplomowych dla koderów medycznych, podpisali 28 czerwca prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański – rektor SUM oraz Michał Chrobot – prezes zarządu PTKM.

Nie muszę mówić, jak ważna to wiedza, a dla naszego uniwersytetu niezwykle cenne uzupełnienie oferty edukacyjnej, która daje tak praktyczne przełożenie na funkcjonowanie szpitali – podkreślił rektor SUM.

Koordynatorką studiów podyplomowych dla koderów medycznych, które realizowane będą na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM, jest mgr Renata Wachowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, która od lat promuje zawód kodera.

Dzięki pracy koderów rozliczanie z NFZ, czyli naszym płatnikiem, jest maksymalnie rzetelne, pozwala uniknąć błędów, które mogą skutkować konkretnymi stratami finansowymi – podkreśliła.

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych powstało w 2011 roku w Poznaniu. Jego celem jest zrzeszenie środowiska medycznego szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia, w tym w szczególności osób zainteresowanych tematyką ewidencji, kodowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Umożliwia swoim członkom wymianę wiedzy, doświadczeń, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach organizowanych konferencji, warsztatów i szkoleń. PTKM bierze aktywny udział w konsultacjach najważniejszych zmian wskazywanych w aktach prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia, w tym jego organizacji, finansowania, ewidencji świadczeń oraz dokumentacji medycznej. Głównym zadaniem organizacji jest umieszczenie zawodu „kodera medycznego” w polskim systemie prawnym, a następnie systematyczne podnoszenie jego rangi wśród interesariuszy systemu ochrony zdrowia, głównie osób zarządzających placówkami medycznymi.

MK, źródło: SUM

Dyskusja (0 komentarzy)