Aktualności
Życie akademickie
17 Kwietnia
Źródło: UJK
Opublikowano: 2023-04-17

W Kielcach mogą już symulować

W Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otwarto Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Inwestycja, dzięki której studenci mają zapewnione odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności, pochłonęła blisko 30 mln zł. 

Centrum powstało w ramach projektu MEDICUS z połączenia trzech jednostek przeznaczonych do kształcenia ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy. W ramach inwestycji utworzono pracownie symulujące m.in. szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, blok operacyjny z myjnią chirurgiczną i pomieszczeniem kontrolnym, izbę porodową czy wnętrze karetki. Ponadto w skład Centrum wchodzą: sale egzaminacyjne OSCE, sala nauczania umiejętności chirurgicznych i nauczania umiejętności klinicznych oraz sala wirtualnej rzeczywistości. Doposażono także sale symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne) oraz sale umiejętności pielęgniarskich.

Wszystkie pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i fantomy medyczne. Dzięki temu studenci otrzymali odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Wieloprofilowe Centra Symulacji Medycznej to skuteczny sposób kształcenia lekarzy, pielęgniarzy i położnych. Przyszli medycy mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce, w warunkach zbliżonych do szpitalnych. Pod czujnym okiem wykładowców uczą się samodzielnego podejmowania decyzji oraz szybkiego reagowania – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście skierowanym do uczestników uroczystego otwarcia jednostki.

Wydarzeniu towarzyszyła sesja naukowa, której przedmiotem było wykorzystanie centrów symulacji medycznych w nauczaniu medycyny, fizjoterapii, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Równocześnie trwały warsztaty szkoleniowe, podczas których odbywały się m.in. pokazy przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych, opieki okołoporodowej nad noworodkami oraz podstaw szycia chirurgicznego.

Powstanie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej kosztowało prawie 30 mln zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MK, źródło: MEiN, UJK

 

Dyskusja (0 komentarzy)