Aktualności
Życie akademickie
28 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-28

W Koszalinie opracują i wdrożą nowoczesne metody nauczania matematyki

Politechnika Koszalińska znalazła się w gronie sześciu szkół wyższych, które opracują i wdrożą nowoczesne metody nauczania matematyki na uczelniach technicznych. Projekt „EngiMath – Matematyka on-line model w edukacji” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, wykorzystującego różnorodne technologie informacyjne i środki komunikacji, modelu nauczania matematyki wśród studentów studiów inżynierskich.

– Wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych – w odpowiedni pedagogiczny sposób – to coraz ważniejszy wymóg w nauczaniu matematyki na uczelniach technicznych – wyjaśnia dr inż. Anna Cellmer, która koordynuje realizację projektu z ramienia Politechniki Koszalińskiej. – Dlatego celem całego zadania jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w matematyce inżynierskiej.

W realizacji projektu EngiMath, oprócz PK, biorą udział przedstawiciele sześciu uczelni: Tallinna Tehnikakãrgkool (Estonia – koordynator), Letterkenny Institute of Technology (Irlandia), Instituto Politecnico do Porto (Portugalia), Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea (Hiszpania) i Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Rumunia). Ich zadaniem jest zaprojektowanie i opracowanie kursu w zakresie matematyki dla studentów pierwszego roku kierunków inżynierskich. Wykorzystają przy tym materiały przyczyniające się do zwiększenia zaangażowania studenta w proces uczenia się. Kurs zostanie opracowany w języku angielskim, a następnie przetłumaczony na języki każdego z partnerów: estoński, portugalski, hiszpański, baskijski, rumuński i polski. Pozwoli to zminimalizować wpływ barier językowych i kulturowych na proces uczenia się. W każdym z krajów partnerskich zostanie wyodrębniona grupa studentów, którzy wezmą udział w realizacji projektu. Uczestnicy będą mieli przy tym możliwość zgłaszania uwag dotyczących realizacji kursu, co poprawi jego skuteczność i podniesie zaangażowanie ich samych. Sam kurs będzie prowadzony na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Jak zapowiada dr inż. Anna Cellmer, na Politechnice Koszalińskiej oferta skierowana jest głównie do żaków kształcących się na kierunku Geodezja i Kartografia (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji), ale w projekcie mogą wziąć udział także inni. Rekrutacja odbędzie się w pierwszych miesiącach 2020 roku. Studenci przystąpią do nauki w październiku 2020 roku, kurs zakończy się na początku 2021 roku. Organizatorzy zapowiadają, że równolegle opracowany zostanie model opisujący najlepsze praktyki dla kursów on-line z zakresu matematyki inżynierskiej. Osobom i instytucjom, które w przyszłości będą opracowywały podobne kursy, pomoże to w rozwiązywaniu problemów dotyczących pedagogiki i teleedukacji.

W ramach projektu zostanie także zorganizowany konkurs. Wszyscy studenci, którzy wezmą udział w programie, będą mogli przystąpić do konkursowej rywalizacji. Podczas eliminacji w każdej uczelni zostaną wyłonieni trzej najlepsi studenci, którzy wezmą udział w finałowych rozgrywkach w Portugalii.

Źródło: PK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~ElzbietaO 07.03.2022 13:15

    To bardzo dobre wieści. Nowoczesne metody w nauczaniu są bardzo potrzebne. Sama teraz robię studia podyplomowe z nowoczesnych metod nauczania matematyki https://studia-online.pl/kursy/4868501/studia/podyplomowe/nowoczesne-metody-nauczania-matematyki i widzę jak zmienia to moje metodyczne podejście do nauki tego przedmiotu