Aktualności
Życie akademickie
23 Maja
Opublikowano: 2022-05-23

W Lublinie jedna karta biblioteczna i międzyuczelniane konkursy

Wspólną kartę biblioteczną i międzyuczelniane konkursy naukowe zapowiedzieli rektorzy czterech lubelskich szkół wyższych. Trwają rozmowy nad uruchomieniem tych inicjatyw już od przyszłego roku akademickiego.

W Politechnice Lubelskiej, której rektor – prof. Zbigniew Pater – przewodzi w tym roku Związkowi Uczelni Lubelskich, odbyło się w minionym tygodniu robocze spotkanie sterników szkół wyższych z Koziego Grodu. Oprócz gospodarza uczestniczyli w nim: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. n.med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Omawiano przedsięwzięcia, które ruszą niebawem w ramach ZUL. Jednym z nich jest wspólna karta biblioteczna dla studentów, doktorantów i pracowników lubelskich uczelni. Umożliwi ona korzystanie z zasobów pięciu bibliotek (w tym projekcie uczestniczyć też będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Kolejną propozycją są międzyuczelniane konkursy naukowe: „Staż za miedzą” i „Interprojekt”. W tym pierwszym badacze będą się starać o 3-miesięczny staż „u sąsiada”, z kolei drugi pozwoli stworzyć interdyscyplinarne zespoły z udziałem naukowców z przynajmniej trzech uczelni. Od każdej na wspólne badania popłynie wsparcie w wysokości maksymalnie 10 tys. zł.

Podczas spotkania rektorów zaprezentowano także założenia okolicznościowej statuetki Związku Uczelni Lubelskich oraz „Uczelnianego Budżetu Partycypacyjnego”. Więcej szczegółów dotyczących planowanych inicjatyw ma zostać zaprezentowanych w czerwcu. Część z tych przedsięwzięć ma szanse być wdrożonych już w nadchodzącym roku akademickim.

Związek Uczelni Lubelskich powstał na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej pod koniec 2017 roku. W ubiegłym roku do grona tego dołączył Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Celem ZUL jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki.

MK

Czy już czas na Uniwersytet Lubelski?

Dyskusja (0 komentarzy)