Aktualności
Życie akademickie
23 Listopada
Źródło: Twitter/MEiN
Opublikowano: 2021-11-23

W Lublinie powstanie Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego

List intencyjny dotyczący powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego podpisali 22 listopada przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz służb mundurowych. W uroczystości wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

Sygnatariuszami listu zostali: nadinsp. Artur Bielecki – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, płk Tadeusz Nastarowicz – dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie, płk Andrzej Drozd – Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, a także Teresa Bogacka – kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego będzie ośrodkiem koordynującym współpracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego, jego wzmocnienia, wyzwań i zagrożeń.

Dla Centrum sprawy bezpieczeństwa publicznego będą priorytetem. Wsparcie akademickie, naukowe i dydaktyczne służb, a także pokazywanie, czym jest bezpieczeństwo – to zadania niezwykle ważne i potrzebne – podkreślił obecny na uroczystości minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek.

Nowa jednostka stanie się platformą współpracy między podmiotami badawczymi, instytucjami państwa oraz podmiotami społecznymi w obszarze bezpieczeństwa. Do zadań Centrum będzie należało: organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa, upowszechnianie i popularyzowanie wyników badań oraz wiedzy o bezpieczeństwie publicznym oraz zapewnienie i udostępnienie diagnozy i wsparcia psychologicznego dedykowanego służbom mundurowym. Pracownicy nowo powołanego ośrodka będą tworzyć i wdrażać programy profilaktyczne dla mieszkańców województwa lubelskiego, a do programów kształcenia w szkołach partnerskich zostanie wprowadzona problematyka „niebieskiej karty”.

MK, źródło: WSEI

Dyskusja (0 komentarzy)