Aktualności
Życie akademickie
14 Maja
Opublikowano: 2018-05-14

W Lublinie powstanie Uniwersyteckie Centrum Europejskie

30 lat temu, 28 lutego 1988 roku, podpisano umowę, która zainicjowała trwającą do dziś współpracę partnerską miast Lublina i francuskim Nancy. Z tej okazji 7 maja 2018 r. prezydent Lublina Krzysztof Żuk i mer Nancy Laurent Hénart podpisali porozumienie o kontynuacji dotychczasowej współpracy.

Uroczystości odnowienia partnerstwa pomiędzy Lublinem i Nancy towarzyszyło podpisanie porozumienia o utworzeniu w Lublinie Uniwersyteckiego Centrum Europejskiego, prowadzącego działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej.

Centrum jest wspólną inicjatywą miast partnerskich Lublina i Nancy a także UMCS, Uniwersytetu Lotaryńskiego oraz trzech uniwersytetów ukraińskich: Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza i Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Dokument został podpisany przez rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego i rektora Uniwersytetu Lotaryńskiego prof. Etienne Criqui oraz prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i mera Nancy Laurenta Hénarta.

Wśród podstawowych zadań utworzonego Centrum Europejskiego są: współpraca na rzecz tworzenia nowych programów badawczych i dydaktycznych w dziedzinie studiów europejskich; wsparcie badań interdyscyplinarnych w zakresie studiów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem badań nad integracją europejską i UE; organizacja studiów oraz innych programów dydaktycznych w dziedzinie interdyscyplinarnych studiów europejskich z koncentracją na studiach prawniczych, politologicznych, administracyjnych oraz z zakresu zarządzania; edukacja na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia pracowników sektora publicznego oraz edukacji obywatelskiej na Ukrainie.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)