Aktualności
Życie akademickie
09 Stycznia
Źródło: www.4zul.pl
Opublikowano: 2023-01-09

W Lublinie wybrano najpopularniejsze projekty budżetu partycypacyjnego

Koncert poświęcony Zbigniewowi Wodeckiemu, analiza wody i osadów w Zalewie Zemborzyckim oraz rzece Bystrzyca, piknik akademicki, ministrefa chilloutu i badania przesiewowe w kierunku krótkowzroczności – to przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego Związku Uczelni Lubelskich.

To pierwsza edycja Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego ZUL. Brali w niej udział studenci, doktoranci i pracownicy czterech lubelskich uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Medycznego. Zgłoszono w sumie 27 projektów, z których 17 spełniało warunki formalne i ostatecznie zostało poddanych pod głosowanie. Trwało ono od 5 do 23 grudnia, a uczestniczyło w nim blisko 2 tys. osób.

W jego wyniku najwięcej punktów uzyskał projekt koncertu „Oczarowani Wodeckim” poświęconego twórczości zmarłego w 2017 roku polskiego piosenkarza i kompozytora. Odbędzie się w drugim kwartale tego roku w ACKiM UMCS „Chatka Żaka”.

Uznanie głosujących wzbudziło także kompleksowe zbadanie wody i osadów w Zalewie Zemborzyckim oraz w rzece Bystrzyca w zakresie zanieczyszczenia m.in. lekami, pestycydami, metalami ciężkimi oraz cyjanotoksynami. Dodatkowo w embrionalnym modelu danio pręgowanego wykonane zostaną badania toksyczności ostrej, działania kardiotoksycznego oraz neurotoksycznego substancji występujących w próbach wody w największej ilości.

Kolejne miejsce zajął Piknik Akademicki dla wszystkich pracowników UMCS, PL, UMLub i UP. Impreza, która odbędzie się w czerwcu w Ogrodzie Botanicznym UMCS, ma mieć charakter rodzinny.

Wśród przedsięwzięć do realizacji znalazło się także stworzenie i zaaranżowanie ministref relaksu na każdej z uczelni ZUL. Będą to najcichsze i mało uczęszczane miejsca w kompleksie budynków. Przewidziano w nich pufy, krzesła, stoliki, meble wykonane z palet. Znajdzie się tam także punkt ładowania, który umożliwi podłączenie urządzeń przenośnych. Strefy zostaną przedzielone przesłonami w odprężającej kolorystyce, celem uzyskania większej prywatności i komfortu.

Ostatnim z projektów wyłonionych w głosowaniu jest badanie przesiewowe w kierunku krótkowzroczności i innych zaburzeń widzenia wymagających pilnej diagnostyki i leczenia okulistycznego. Będzie polegać na sprawdzeniu ostrości wzroku wśród studentów. Wyniki zostaną wprowadzone do specjalnie zaprojektowanej aplikacji. Posłużą do napisania publikacji naukowej.

Związek Uczelni Lubelskich powstał na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej pod koniec 2017 roku. W 2021 r. do grona tego dołączył Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Celem ZUL jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)