Aktualności
Życie akademickie
20 Września
Opublikowano: 2021-09-20

W październiku na UMCS o kulturze studenckiej

W dniach 20–22 października w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. W programie m.in. debaty, warsztaty, a także występy artystyczne i wystawy.

Zainaugurowane w ubiegłym roku z inicjatywy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Forum Kultury Studenckiej łączy akademickie centra kultury z całej Polski. To projekt mający na celu ożywienie kultury studenckiej poprzez określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz stworzenie portalu internetowego sieciującego te jednostki. W tym m.in. celu na początku września pomysłodawcy FKS odbyli ogólnopolskie tournée, odwiedzając m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Gdański, a niedawno Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, wystąpiła na zjeździe prorektorów Polskich Uczelni Technicznych w Lublinie (1/3 jednostek kultury studenckiej biorących udział w Forum zlokalizowanych jest właśnie przy tego typu uczelniach).

Kluczową częścią projektu jest zaplanowane na 20–22 października I Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. To na nim zaprezentowane zostaną najciekawsze w obszarze kultury przedsięwzięcia ze wszystkich uczestniczących w projekcie ośrodków.

Te dni dla każdego studenta powinny być równie ważne, jak ostatni dzień sesji. To właśnie wtedy w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie odbędzie się najważniejsze wydarzenie dotyczące kultury studenckiej w Polsce. Jeżeli chcesz mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądać kultura studencka w Polsce, twórz ją razem z nami – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Z początkiem września ruszył OPEN CALL Przeglądu Działań Artystycznych OFKS. Mogą w nim wziąć udział młodzi artyści szukający przestrzeni do twórczej ekspresji w muzyce, teatrze, tańcu, filmie, visual art czy lifestyle’u. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września. Szczegóły na Facebooku.

W trakcie OFKS nie zabraknie debat i warsztatów, przedstawione zostaną także wyniki analizy stanu kultury studenckiej w Polsce. Wszystko to w murach Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie. Wydarzenie będzie połączone z uroczystą inauguracją roku akademickiego w Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej. Honorowy Patronat nad Ogólnopolskim Forum Kultury Studenckiej objęły: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Minister Edukacji i Nauki, Prezydent Miasta Lublin

Mariusz Karwowski

Członkowie projektu Forum Kultury Studenckiej:

 • Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” Politechniki Śląskiej;
 • Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
 • Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej;
 • Klub Studio Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 • Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”;
 • Studenckie Radio „Żak” Politechniki Łódzkiej;
 • Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego;
 • Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej;
 • Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Studenckie Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat”.

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)