Aktualności
Życie akademickie
19 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-05-19

W piątek Światowy Dzień Metrologii

W piątek, 20 maja, przypada Święto Miar i Wag obchodzone co roku jako Światowy Dzień Metrologii. O nowych trendach w tej dziedzinie nauki będzie mowa podczas Międzynarodowej Konferencji Metrologicznej, która odbędzie się w dniach 17–19 października w Lublinie. 

Światowy Dzień Metrologii (World Metrology Day) obchodzony jest od 2000 roku. Jego ustanowienie związane jest z rocznicą podpisania Konwencji Metrycznej. Właśnie 20 maja 1875 roku w Paryżu przedstawiciele 17 państw uczestniczących w Dyplomatycznej Konferencji Metrycznej podpisali dokument, który zapoczątkował światową współpracę w dziedzinie metrologii i prowadził do ujednolicenia systemu miar przez wdrożenie powszechnie stosowanego systemu metrycznego. Międzynarodowa Konferencja Miar – najwyższy organ Konwencji zbierający się co cztery lata – wystąpiła w 1999 roku do ONZ z inicjatywą ustanowienia dnia 20 maja Światowym Dniem Metrologii. Pomysł został przyjęty bardzo przychylnie w kręgach metrologów całego świata i w tym dniu w wielu krajach, w tym i w Polsce, organizowane są okolicznościowe konferencje, sesje i sympozja poświęcone metrologii, czyli nauce zajmującej się teorią i praktyką pomiarów. W istocie metrologia odgrywa kluczową rolę w odkryciach naukowych i innowacjach, produkcji przemysłowej i handlu międzynarodowym, poprawie jakości życia i ochronie globalnego środowiska.

Tematem Światowego Dnia Metrologii 2022 jest Metrologia w Erze Cyfrowej. Został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ technologia cyfrowa rewolucjonizuje nasze życie, będąc jednym z najbardziej ekscytujących współczesnych trendów. Tegoroczne święto metrologów zbiega się ze 100-leciem Urzędu Miar w Białymstoku. To jeden z 10 okręgowych urzędów miar, które obok Głównego Urzędu Miar w Warszawie, stanowią regionalną administrację miar. Został utworzony 21 maja 1922 r. Swym zasięgiem obejmuje województwo podlaskie, siedem powiatów województwa mazowieckiego oraz sześć powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Zajmuje się legalizacją, wzorcowaniem, ekspertyzami różnorodnych przyrządów pomiarowych: wag, odważników, taksometrów, tachografów samochodowych, odmierzaczy paliw, instalacji pomiarowych do mleka i paliw, wodomierzy, zbiorników pomiarowych, analizatorów spalin samochodowych, manometrów (ciśnieniomierzy), luksomierzy, mierników poziomu dźwięku, fotoradarów, przeliczników do gazomierzy, liczników energii elektrycznej i wielu innych. Sprawuje także nadzór i kontrolę stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz stosowania legalnych jednostek miar. Posiada laboratoria akredytowane wzorcujące mierniki poziomu dźwięku, kalibratory akustyczne, luksomierze i wagi nieautomatyczne elektroniczne.

Główne uroczystości 100-lecia odbędą się w poniedziałek, 23 maja, w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, która jest jednym z organizatorów regionalnych obchodów Światowego Dnia Metrologii. Z kolei w piątek, 20 maja, na wydziale zaplanowano seminarium nt. fotometrii oraz panel dyskusyjny „Metrologia Podlaska 2030”.

Przypomnijmy, że w październiku Polska Unia Metrologiczna organizuje pierwszą edycję Międzynarodowej Konferencji Metrologicznej „New trends in metrology”. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin naukowych, biznesu, a także pracowników administracji publicznej zainteresowanych problematyką metrologii. Celem jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących problemów współczesnej metrologii. Głównymi prelegentami będą: prof. Janusz Gajda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Jerzy Sładek z Politechniki Krakowskiej, prof. Paolo Carbone z Uniwersytetu w Perugii i prof. David Macii z Uniwersytetu w Trydencie.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 17–19 października w Lublinie. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje „Forum Akademickie”. Szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej konferencji.

MK, Jerzy Doroszkiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)