Aktualności
Życie akademickie
13 Maja
Źródło: UP Poznań
Opublikowano: 2019-05-13

W Poznaniu integrują studentów z Afryki

Około 5 tysięcy obcokrajowców studiuje w Poznaniu. Dzięki nim stolica Wielkopolski i tamtejsze uczelnie stają się bardziej otwarte i wielokulturowe.

W Polsce studiuje niemal 60 tys. studentów zagranicznych ze 157 krajów. W Poznaniu w ciągu kilku lat liczba studentów zagranicznych wzrosła o 60% i obecnie wynosi ok. 5 tys., wśród nich na razie niewielką, ale istotną rolę odgrywają studenci z Afryki. Z inicjatywy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 16 maja odbędzie się spotkanie „Uczelnie Wyższe i Miasto Poznań ku studentom i doktorantom z Afryki”. Celem organizowanego wydarzenia jest zainicjowanie współpracy na rzecz lepszego zintegrowania studentów i doktorantów z Afryki z Poznaniem.

Studentów z tego kontynentu postrzegamy jako bardzo perspektywiczną grupę dla środowiska akademickiego, jak i naszego regionu – mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UP w Poznaniu. –Są to często bardzo dobrzy studenci, których zaangażowanie pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych studiów anglojęzycznych. Prowadzone przez studentów z Afryki prace dyplomowe umożliwiają podjęcie ciekawych badań o znaczeniu międzynarodowym. Pozyskiwane przez nich granty i stypendia pozwalają na lokację tych środków w Poznaniu.

Podjęta inicjatywa ma zmierzać do nawiązania współpracy między uczelniami i instytucjami samorządowymi w celu integracji działań realizowanych dotychczas w rozproszeniu. Ma stworzyć sieci przepływu informacji, aby efektywniej włączać studentów w organizowane wydarzenia.

Chcemy efektywniej wykorzystać pobyt młodych ludzi w naszym mieście poprzez zwiększenie ich wkładu w rozmaite wydarzenia na szczeblu uczelni wyższych, miasta Poznania oraz życia gospodarczego – mówi inicjator przedsięwzięcia prof. dr hab. Jean Diatta, pełnomocnik rektora UP w Poznaniu ds. studentów z Afryki. – Współpraca podniesie atrakcyjność studiowania w naszym mieście i pozwoli skuteczniej zapobiegać jak i rozwiązywać pojawiające się problemy.

Spotkanie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, organizacji biznesowych, wyższych uczelni poznańskich oraz studenci i doktoranci z Afryki, odbędzie się w najbliższy czwartek 16 maja w godz. 12–14 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52.

Iwona Cieślik, źródło: UP w Poznaniu

Dyskusja (0 komentarzy)