Aktualności
Życie akademickie
04 Stycznia
Źródło: www.puss.pila.pl
Opublikowano: 2022-01-04

W PUSS w Pile uczą anatomii w trójwymiarze

Trójwymiarowe obrazy kości, mięśni, organów, tkanek miękkich, opcja usuwania warstw tkanek – to tylko niektóre możliwości, jakie daje wirtualny stół do anatomii. Będą z niego korzystać studenci kierunków medycznych Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Stół anatomiczny prezentuje wirtualne ciało ludzkie w rzeczywistych rozmiarach. Zawiera realistyczną i bardzo dokładną wizualizację 3D anatomii ludzkiej: szkieletu, organów i tkanek. Dzięki temu studenci mają możliwość poznania budowy i rozmieszczenia poszczególnych narządów i układów. Za jego pomocą będą też mogli symulować doświadczenia ze stołu operacyjnego i sekcyjnego. Pozwoli to na lepsze zrozumienie anatomii, funkcji i procesów zachodzących w ciele człowieka.

Stoły anatomiczne posiada kilka uczelni w kraju, a dzięki pozyskaniu takiej technologii, możemy w Pile kształcić studentów na najwyższym poziomie. Jest to bezcenne narzędzie dla fizjoterapeutów, gdzie student dokładnie widzi układ kostno-mięśniowy, szkieletowy, połączenia mięśni – już nie tylko na fantomach anatomicznych, ale przestrzennie – podkreśla dr Leszek Porowski, wykładowca anatomii.

Dodatkowe wirtualne narzędzia pozwalają ćwiczyć szereg procedur operacyjnych w naturalny i intuicyjny sposób. Sterowanie dotykiem odbywa się intuicyjnie – części ludzkiego ciała można obracać, przesuwać, powiększać, wycinać. Takie narzędzie stwarza wręcz nieograniczone możliwości.

Anatomia w trójwymiarze pomoże także studentom kierunków: ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo, gdzie profil nauczania jest złożony, gdzie zwraca się uwagę na anatomię układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, gdzie można precyzyjnie określić topografię, ułożenie narządów, śródpiersia, miednicy – dodaje dr Porowski.

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Oferuje studia na 12 kierunkach i 27 specjalnościach technicznych, medycznych i społecznych, prowadzonych również na poziomie studiów magisterskich.

źródło: PUSS

Dyskusja (0 komentarzy)