Aktualności
Życie akademickie
09 Marca
Źródło: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Opublikowano: 2022-03-09

W rzeszowskiej WSPiA powstało Centrum Wolontariatu PCK 

Koordynacja działań w punktach recepcyjnych, szkolenie i organizacja pracy wolontariuszy, którzy na granicy niosą pomoc uchodźcom z objętej wojną Ukrainy – to główne zadania uruchomionego w Rzeszowie Centrum Wolontariatu Polskiego Czerwonego Krzyża. Centrum działa od 8 marca w budynku Collegium Securitatis WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.  

PCK z Rzeszowa będzie koordynować pracę wszystkich wolontariuszy, którzy udzielają pomocy uchodźcom wojennym w 9 punktach recepcyjnych na granicy polsko-ukraińskiej. Centrum Wolontariatu PCK w WSPiA działa 24-godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki temu pomoc humanitarna ma być w jak największym stopniu dostosowana do aktualnych potrzeb ludzi przekraczających granice.

Dodatkowo Centrum Wolontariatu PCK pełni funkcję szkoleniową dla wszystkich wolontariuszy chcących nieść pomoc uchodźcom z rejonów objętych wojną na Ukrainie. W pomieszczeniach udostępnionych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą będą także przyjmowani goście PCK, m.in. przedstawiciele organizacji humanitarnych z całego świata, lekarze z innych krajów oraz darczyńcy.

Otwarcie Centrum Wolontariatu PCK w siedzibie WSPiA pozwoliło także na nawiązanie ścisłej współpracy obu instytucji. PCK cały czas poszukuje wolontariuszy, którzy w najbliższych dniach i miesiącach będą nieść pomoc uchodźcom. Uczelnia będzie kierowała tam swoich studentów zainteresowanych pracą w charakterze wolontariuszy. Dzięki temu studenci będą również aktywnie uczestniczyć w programie szkoleń dla osób niosących pomoc innym.

Przypomnijmy, że studenci WSPiA praktycznie od początku konfliktu na Ukrainie włączają się w niesienie pomocy potrzebującym. Działają jako wolontariusze na dworcach w Przemyślu i Rzeszowie. Prowadzą także zbiórkę rzeczy najbardziej potrzebnych uchodźcom i Ukraińcom walczącym o swoją niepodległość. Wsparli także jednego ze swoich kolegów, który przebywa na Ukrainie i zgłosił się do nich z konkretnymi potrzebami.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)