Aktualności
Życie akademickie
21 Października
Źródło: UP w Sanoku
Opublikowano: 2021-10-21

W Sanoku laboratorium zamiast szpitala

Uczelnia Publiczna im. Jana Grodka w Sanoku prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach medycznych. Nowoczesne zaplecze szkoleniowe stanowi oddane do użytku w końcu września Centrum Symulacji Medycznej.

Wbrew nazwie inwestycja obejmowała nie tylko budowę i wyposażenie samego centrum dydaktyczno-naukowego dla pielęgniarek i ratowników medycznych, ale także wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn oraz uruchomienie niewielkiego domu studenckiego z 20 miejscami noclegowymi.

Trzykondygnacyjny budynek CSM ma długość 60 m, jest szeroki na 25,77 m i wysoki na 15,30 m. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 4 tys. mkw. Mieszczą się w nim aule, sale dydaktyczne wraz z przyległymi pomieszczeniami sterowni, pomieszczenia biurowe do pracy, węzły higieniczno-sanitarne i socjalne. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt składa się z dwóch bloków niezależnych od siebie, tj. części dydaktycznej oraz noclegowej.

Dzięki zakupowi zaawansowanych, interaktywnych manekinów-symulatorów pacjenta studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego będą kształceni z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacji medycznej, która polega na odtworzeniu możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, np. sytuacji panującej w karetce na szpitalnym oddziale ratunkowym z możliwością interakcji osób uczących się. Zakupiony system audio-wideo umożliwi zarejestrowanie tych działań, co pozwoli prowadzącym zajęcia ocenić umiejętności studentów oraz skorygować ewentualne błędy.

CSM tworzą zespoły pracowni dydaktycznych:

  • pracownie do symulacji medycznej wysokiej wierności, obejmujące obszar przedszpitalny, sale szpitalnego oddziału ratunkowego – SOR, sale opieki pielęgniarskiej i sale egzaminu OSCE;
  • pracownie symulacyjne niskiej wierności, w tym salę symulacji ALS, salę symulacji BLS;
  • pracownie do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (sala do ćwiczeń podstawowych umiejętności pielęgniarskich, geriatryczna i opieki długoterminowej, zabiegowa z intensywnym nadzorem pielęgniarskim, pediatryczno-ginekologiczna);
  • pracownie nauki umiejętności technicznych, medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego, anatomii i fizjologii, rzeczywistości wirtualnej i komputerowego wspomagania nauczania;
  • pracownia biochemii i mikrobiologii, sale ćwiczeniowe/seminaryjne, sale audytoryjne oraz czytelnia multimedialna.

Studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego będą tam nabywać praktyczne umiejętności zawodowe. Wyposażenie pracowni pozwoli na odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, pracę z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjenta, gier edukacyjnych, komputerowych systemów wirtualnego pacjenta, manekinów i trenażerów służących zdobywaniu umiejętności medycznych na manekinach, a nie pacjentach, do których dostęp jest utrudniony. Zaplecze CSM pozwala na sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistej pracy.

Koszt inwestycji dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 wyniósł 38,9 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR to 12,75 mln zł. Ministerstwo Edukacji i Nauki dołożyło 2 mln zł na dom studenta.

PK

Dyskusja (0 komentarzy)