Aktualności
Życie akademickie
19 Lutego
Źródło: Twitter/MEiN
Opublikowano: 2023-02-19

W Toruniu trwa Światowy Kongres Kopernikański

Pięciu laureatów Nagrody Nobla, 700 badaczy i ekspertów, blisko 130 akredytowanych dziennikarzy, debaty z udziałem zagranicznych uczonych – w Toruniu rozpoczął się Światowy Kongres Kopernikański. Wydarzenie inauguruje działalność Akademii Kopernikańskiej.

Przed oficjalnym rozpoczęciem złożono kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika – w niedzielę, 19 lutego, mija 550 rocznica urodzin wybitnego astronoma. Następnie w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, odbyło się uroczyste otwarcie kongresu z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Światowy Kongres Kopernikański to wielki pomnik Mikołaja Kopernika. Badał on rzeczywistość na każdej płaszczyźnie, to patron zarówno polskiej, jak i światowej nauki. To wydarzenie ma podkreślić rolę Polski nie tylko w przeszłości, ale przede wszystkim w przyszłości. Życzę, aby polska nauka, jako ważna część nauki światowej, była jeszcze silniejsza i służyła światu – powiedział szef MEiN.

Wykład inaugurujący wygłosił prof. Philip James Edwin Peebles, kanadyjsko-amerykański fizyk, kosmolog, astrofizyk i astronom, jeden z pionierów teorii formowania się struktur kosmicznych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2019 roku. Oprócz niego do Torunia przyjechali także:

  • prof. Michel Gustave Édouard Mayor – szwajcarski astronom, profesor na wydziale astronomii Uniwersytetu Genewskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2019 roku;
  • prof. Barry Clark Barish – amerykański fizyk doświadczalny, profesor emeritus California Institute of Technology, czołowy ekspert w dziedzinie fal grawitacyjnych, laureat Nagrody Nobla z fizyki z 2017 roku;
  • prof. Arthur B. McDonald – kanadyjski fizyk, profesor kanadyjskiego Queen’s University w Kingston, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2015 roku;
  • prof. Didier Patrick Queloz – szwajcarski astronom, profesor Uniwersytety Cambridge, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2019 roku.

W pierwszym dniu kongresu, który zbiega się ze Dniem Nauki Polskiej, poznamy laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z tradycją z poprzednich lat naukowcy i badacze zostaną wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

W ramach kongresu odbędzie się kilkanaście paneli dyskusyjnych poświęconych astronomii, naukom przyrodniczym, medycynie, ekonomii. W programie zostały zaplanowane również debaty: historyczno-polityczna, prawnicza i filozoficzno-teologiczna. Obszary dyskusji wyznaczają dziedziny, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik. Światowy Kongres Kopernikański jest częścią Programu Kopernikańskiego, przygotowanego i finansowanego przez rząd RP oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Transmisja z wydarzenia na  stronie Akademii Kopernikańskiej.

Nowa instytucja w systemie polskiej nauki

Podczas kongresu swoją działalność rozpocznie Akademia Kopernikańska. Instytucję tworzy pięć izb: Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Nauk Medycznych, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Filozofii i Teologii oraz Nauk Prawnych, które odpowiadają obszarom dokonań Mikołaja Kopernika. Przewidziano też Izbę Laureatów Nagród Kopernikańskich.

Akademią Kopernikańską będą zarządzać naukowcy z całego świata. Będzie to międzynarodowa instytucja składająca się w połowie z polskich, a w połowie z zagranicznych naukowców. Ma to ułatwić realizację podstawowego celu Akademii, którym jest umiędzynarodowienie polskiej nauki. Akademia będzie realizować program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej.

Pierwszy skład członków Akademii zostanie powołany przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Edukacji i Nauki właśnie podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

źródło: MEiN

Akademia Kopernikańska inauguruje działalność

Dyskusja (0 komentarzy)